Nové články z Účetnictví v praxi na DAUC.cz!

Datum vydání: 14. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro naše předplatitele právě uveřejňujeme nejnovější články z letního dvojčísla Účetnictví v praxi. Kromě legislativních novinek se dočtete například o účtování leasingu podle nového IFRS, daňovém řešení zápůjček nebo o účtování o základním kapitálu s. r. o.

Časopis v tištěné podobě vychází 16. 8. 2018, ale než se dostane do vaší schránky, můžete si jej v rámci předplatného již nyní stáhnout v PDF v našem archivu.

Legislativní novinky k 27. 7. 2018 (Ing. Jan Brantl)
Před rokem, na začátku prázdnin po dlouhém čekání vstoupil v účinnost daňový balíček novelizující tehdy platné daňové zákony. Rok se s rokem sešel a v Poslanecké sněmovně je připraven k projednání další velký daňový balíček z dílny Ministerstva financí. Navrhované změny daňových zákonů, které by měly být účinné od roku 2019, jistě doznají dalších změn v rámci jejich projednávání, přesto se jimi ale budeme ve stručnosti v příspěvku zabývat.

Daňové a účetní aktuality červenec 2018 (Ing. Pavel Běhounek)
Tento příspěvek seznamuje s letošním aktuálním děním v oblasti daní a účetnictví a připravuje na schválené změny, které se budou uplatňovat především od roku 2019.

Leasingy z pohledu nájemce podle nového standardu IFRS 16 (doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.)
Leasingy bude od 1. 1. 2019 upravovat v rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nový standard IFRS 16 – Leasingy, který nahradí IAS 17 – Leasingy. Hlavním důvodem vytvoření nového standardu bylo problematické rozčlenění leasingů na operativní a finanční, které nepřinášelo úplný přehled o leasingových transakcích účetní jednotky, zejména o celkové zadluženosti nájemce. Podrobnosti přináší následující příspěvek.

Rozdíly v daňovém řešení zápůjčky poskytnuté podnikateli a zaměstnanci (Ing. Ivan Macháček)
Zápůjčkou se zabývá § 2390 až 2394 občanského zákoníku. Zápůjčkou se rozumí situace, kdy zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Zatímco výpůjčka se vztahuje na věci určené individuálně, pak zápůjčka se vztahuje na věci určené druhově. Daňový pohled na zápůjčky přibližuje náš článek.

Účtování o základním kapitálu a fondech u společnosti s ručením omezeným (Ing. Pavlína Orlová)
Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní korporace, jejichž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Základní kapitál představuje souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků. Minimální výše základního kapitálu není stanovena, zákon o obchodních korporacích však určuje minimální výši vkladu každého společníka na 1 Kč. Maximální výše základního kapitálu není ZOK limitována. Více se dočtete v našem příspěvku.

Aktuálně