Právě uveřejňujeme: Finanční „injekce“ vlastní společnosti a další témata

Datum vydání: 17. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro naše předplatitele jsme právě publikovali čerstvé čtení, nejen na víkend: Daňové a účetní dopady oblíbeného způsobu převodu finančních prostředků do obchodních korporací, DPH u stavebních a montážních prací nebo náš pravidelný průvodce koordinačními výbory.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY nebo také v archivu časopisu Účetnictví v praxi (pod číslem 7–8/2018) naleznete:

Příplatek mimo základní kapitál v podmínkách roku 2018 (Ing. Ivana Pilařová)
Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál (užíván je i název příplatek do vlastního kapitálu) je v praxi používáno jako jedna z alternativ pro „převedení“ finančních prostředků členy obchodních korporací do svých obchodních společností. Samotné „poskytnutí“ však musí mít právní rámec, není možné prostředky jen převést z účtu na účet, je nutné tento peněžní tok doložit smluvním ujednáním. Podrobnosti přináší následující článek.

Přechod na IFRS 16 Leasingy (doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA)
Dne 1. 1. 2019 vstoupí v účinnost IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění vykazování leasingů na straně nájemce. Členění leasingů na finanční a operativní je u nájemců zrušeno a všechny smlouvy, které splní definici leasingu, se budou vykazovat v rozvaze nájemce (jako právo k užívání aktiva a závazek z leasingu). Jak konkrétně se změna projeví v praxi, o tom informuje náš příspěvek.

Stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti (Ing. Zdeněk Morávek)
Principem při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na výstupu, ale povinnost přiznat daň má plátce – příjemce tohoto plnění, proto režim přenesení daňové povinnosti. Příjemce zdanitelného plnění má současně možnost uplatnit nárok na odpočet daně, pokud splní podmínky pro odpočet daně. V našem příspěvku se zaměříme na problematiku přenesení daňové povinnosti u poskytnutí stavebních nebo montážních prací.

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech (Ing. Antonín Daněk)
Z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění rozhoduje v rámci příslušného kalendářního měsíce u dohody o pracovní činnosti výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na dobu trvání dohody, problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu se ve zdravotním pojištění neřeší. Příklady správného výpočtu zdravotního pojištění naleznete v našem článku.

Průvodce Koordinačními výbory – 10. část (Ing. Martin Děrgel)
Opět pokračujeme v systematickém probírání všech ukončených tzv. Koordinačních výborů. Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství.

Naše poradna:

Aktuálně