Expertní příspěvky číslo 4/2018 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 24. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 4/2018. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti – expertní příspěvky / Rok vydání – 2018.

Nedávno vzbudil nebývalou pozornost rozsudek Nejvyššího správního soudu zabývající se problematikou prokazování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty ze dne 30. 1. 2018, č. j. 5 Afs 60/2017-60, ve věci VYRTYCH. Po svém jej čtenářům předestřeli pod titulky senzace a převratného či průlomového rozhodnutí novináři. Po svém a zcela pragmaticky si jej vyložil daňový subjekt a spolu s ním i odborná daňová komunita. A zcela po svém jej pak uchopila daňová správa. Jaký právní názor ve věci Nejvyšší správní soud vyslovil a jaký závěr skutečně učinil přiblíží v příspěvku s názvem Když dva čtou totéž, nemusí či nechtějí číst vždy totéž autorka Lenka Matyášová.

Příspěvek Tomáše Sejkory nazvaný Návrh novely daňového řádu DAC V a relativní povaha advokátní mlčenlivosti se zaměřuje na v současné době velice diskutovanou novelu daňového řádu, ve které je některými zástupci advokátního stavu spatřován podstatný zásah do institutu advokátní mlčenlivosti. Článek se nejprve zabývá relevantní částí navrhované regulace ve vztahu k advokátnímu tajemství, a to i z pohledu cílů výchozí unijní legislativy. Následně pojednává o advokátní mlčenlivosti a především o důvodech pro její prolomení zákonnou právní úpravou v případech, kdy je to nezbytné z pohledu veřejného zájmu. Závěrem je vyhodnoceno, zdali a proč navrhovaná novela daňového řádu představuje legitimní prolomení advokátní mlčenlivosti.

Autor příspěvku s názvem Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání Ondřej Moravec pokračuje v diskusi věnované problematice nástrojů potírání podvodů na DPH a reaguje na článek Davida Švancary, který byl uveřejněn v rámci expertních příspěvků č. 3/2018 (k dispozici zde >>). Ve svém příspěvku autor rozvíjí argumentaci, dle níž finanční správě přísluší důsledné vybírání daní stanovených zákonem, nikoli však represe a trestání pachatelů nejzávažnějších forem daňových úniků, které kompetenčně náležejí orgánům činným v trestním řízení. 

Svůj úhel pohledu na danou problematiku připojuje David Švancara v příspěvku nazvaném Několik poznámek k článku „Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání“, ve kterém předkládá k této věci několik na pravou míru uvádějících či dané myšlenky rozvíjejících poznámek, a to z důvodu možné desinterpretace jím uvedených závěrů.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě místních poplatků, Splatnost penále daně a Naplnění podmínek pro obnovu daňového řízení.

Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera, Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet a Stop podvodům.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

 

Aktuálně