Čtěte nejnovější příspěvky: Výzkum a vývoj – Ukončení podnikání a daň z příjmů – Úvěry v cizí měně

Datum vydání: 28. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Naši předplatitelé verze DAUC EXPERT mají k dispozici další odborné příspěvky, tentokrát vybíráme kromě několika aktuálních dotazů z poradny také články na téma úpravy základu daně z příjmů při ukončení podnikání, odčitatelná položka na výzkum a vývoj, nebo účtování úvěrů v cizí měně.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete:

Výzkum a vývoj ve světle odpočitatelné položky od základu daně – 1. část (Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA)
V posledních letech se velmi diskutuje o výhodách a rizicích nepřímé podpory pro daňové poplatníky (podnikající fyzické a právnické osoby) ve formě odpočitatelné položky od základu daně z příjmů. Jedná se o jednu z možností, jak motivovat realizaci výzkumných a vývojových aktivit včetně inovačních aktivit, ale pouze těch, které obsahují významný prvek novosti za naplnění ostatních kritérií výzkumu a vývoje (inovace vyšších řádů), a to vedle investičních pobídek a přímé podpory z grantů a dalších veřejných podpor. Další podrobnosti uvádí následující příspěvek.

Daň z příjmů při ukončení podnikání (Ing. Helena Machová)
Když podnikatel, fyzická osoba, ukončí z jakéhokoliv důvodu svou podnikatelskou (samostatnou) činnost, event. nájem, musí základ daně za poslední zdaňovací období upravit specifickým způsobem dle zákona o daních z příjmů. Tento postup je nutno zachovat bez ohledu na to, kdy fakticky byla činnost ukončena. V naprosté většině případů je to ke konci roku, nic však nebrání tomu, aby samostatná činnost či nájem byly ukončeny kdykoliv v průběhu roku (zdaňovacího období). Konkrétní informace, jak postupovat, naleznete v našem článku.

Úvěry a zápůjčky v cizí měně (Ing. Zdenka Cardová)
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Jsou situace, kdy firma přijímá, případně i poskytuje určité finanční výpomoci v cizích měnách. Jak firma postupuje při účtování přijatých úvěrů a jiných finančních výpomocí v cizích měnách a také jak firma postupuje při účtování poskytnutých zápůjček a úvěrů v cizí měně – vše vám objasní tento příspěvek.

Poradenský servis

Aktuálně