Nové články z oblasti neziskového sektoru: Členská schůze spolku – Dohody ve zdravotním pojištění – Vzdělání státního zaměstnance – Aktuální daňová judikatura

Datum vydání: 7. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC UNES a DAUC EXPERT právě uveřejňujeme nejnovější příspěvky, v nichž se mimo jiné dočtete o různých formách členské schůze coby zastupitelského orgánu, nebo o odborných předpokladech pro výkon státní služby a možnostech dalšího vzdělávání státních zaměstnanců.

Články jsou součástí časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 9/2018, který vychází právě dnes. Než však dorazí z tiskárny do vaší schránky, připomínáme jedinečnou výhodu online předplatného – již nyní totiž máte časopis přístupný v našem archivu ve formátu PDF (stahování z archivu je omezeno – každé číslo lze stáhnout pouze dvakrát).

Na portále DAUC.cz naleznete příspěvky v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, zde v Možnostech výběru zvolte Oblastneziskový sektor.

Modifikace členské schůze spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)
Členská schůze je standardním zastupitelským orgánem, jehož podstata spočívá v tom, že jde o orgán tvořený všemi členy spolku, kteří tak dostávají možnost demokraticky rozhodovat a podílet se na činnosti a směřování spolku. Občanský zákoník upravuje dvě modifikace působnosti členské schůze – dílčí členskou schůzi a shromáždění delegátů. Zakotvení některé z těchto forem členské schůze, které jsou inspirovány právní úpravou družstev, budou přicházet v úvahu zejména v případě spolků s rozsáhlou, prostorově rozšířenou členskou základnou, či v případě spolků se složitější organizační strukturou. Bližší informace naleznete v našem příspěvku.

Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku chceme upozornit na některá aktuální daňová rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky. Zaměříme se na taková, která mají vzhledem ke svému obsahu širší platnost, která by mohla být významná i pro veřejně prospěšné poplatníky.

Dohody a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr má (nejen) ve zdravotním pojištění svá četná specifika, kdy pro vznik zaměstnání a navazující placení pojistného musí brát zaměstnavatelé v úvahu primárně výši příjmu, zúčtovaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, jak uvádíme v našem článku.

Vzdělání a vzdělávání státního zaměstnance (Mgr. Šárka Homfray)
Jedním z cílů kladených na zákon o státní službě byla v době jeho přijetí i profesionalizace státní správy. Hlavním prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout, je zvýšený důraz kladený jednak na vzdělání státních zaměstnanců, jednak na jejich další vzdělávání v průběhu trvání služebního poměru. O podrobnostech se dočtete v tomto příspěvku.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně