Ochutnávka zdarma: Články pro registrované uživatele!

Datum vydání: 10. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Všichni naši registrovaní uživatelé mají opět možnost nahlédnout do našeho obsahu, který zpřístupňujeme zdarma. Tentokrát jsou to příspěvky na téma oceňování v účetnictví a také DPH u nájmu prostor a ubytovacích služeb.

Nemáte ještě registraci na našem portále? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte 10denní testovací přístup do celého obsahu portálu (vč. placených dokumentů).

Oceňování v účetnictví vybraných účetních jednotek (Ing. Zdeněk Morávek)
Cílem příspěvku je poskytnout základní přehled o oceňování a oceňovacích metodách u vybraných účetních jednotek, tedy účetních jednotek, které účtují v souladu s vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

DPH a ubytovací služby (Lenka Pazderová, Jana Vejrová)
Článek si klade za cíl napomoci správnému určení režimu daně z přidané hodnoty u poskytování ubytování přes internetové platformy. Tou nejznámější je pravděpodobně Airbnb, ale začíná se prosazovat i rezervační portál booking.com, trivago a další.

Problém s DPH u nájmu prostor a míst k parkování vozidel (Ing. Martin Děrgel)
Dotaz řeší situaci, kdy dojde ke změně účelu pronajaté stavby ze skladovacích prostor na prostory pro parkování, a odpovídá na otázku jak tento pronájem posuzovat z hlediska DPH - zda jako obecný osvobozený nájem nemovité věci nebo jako zdanitelnou výjimku týkající se nájmu prostor k parkování.

Aktuálně