Nové články pro naše předplatitele: Darovaný a zděděný majetek – Pořízení pro případ smrti a odkazu – Nečinnost v judikatuře správních soudů

Datum vydání: 13. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC a DAUC EXPERT jsme publikovali články z časopisu Daně a právo v praxi, které jsou mj. zaměřeny na problematiku dědění – jednak z pohledu daně z příjmů při použití zděděného majetku k podnikání a jednak z pohledu občanského zákoníku na dědické právo jako takové.

Na portále DAUC.cz naleznete příspěvky v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY a časopis Daně a právo v praxi máte rovněž k dispozici ve formátu PDF v našem archivu (stahování z archivu je omezeno – každé číslo lze stáhnout pouze dvakrát).

Vybraná ustanovení vztahující se k problematice pořízení pro případ smrti a odkazu (Ing. Libor Novotný)
Příspěvek je v tištěném časopise Daně a právo v praxi rozdělený do dvou částí (do dvou vydání časopisu, druhá část článku vyjde v říjnu). Na portále DAUC.cz však máte možnost si obě části přečíst již nyní.
První část příspěvku popisuje vybraná ustanovení související s problematikou pořízení pro případ smrti, jejichž zdrojem je především občanský zákoník – díl 2, hlava III (dědické právo), část třetí (absolutní majetková práva), konkrétně se jedná o § 1491 až 1593.
Pokračování článku rozebírá vybraná další ustanovení související s problematikou pořízení pro případ smrti, a to nejen v občanském zákoníku, ale také v zákoně o zvláštních řízeních soudních, živnostenském zákoně a v zákoně o daních z příjmů. Dále se věnuje problematice odkazu, který je vymezen v § 1594 a následujících občanského zákoníku.

Použití darovaného a zděděného majetku k podnikání nebo nájmu (Ing. Ivan Macháček)
V článku si objasníme na použití darovaného a zděděného hmotného majetku k podnikání poplatníka daně z příjmů fyzických osob anebo k použití tohoto majetku k jeho pronájmu. Zejména se zaměříme na daňové odpisování tohoto darovaného nebo zděděného hmotného majetku. Rozebereme si uplatnění daňových odpisů v případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob zdědí hmotný majetek, který zůstavitel daňově odpisoval, resp. ho měl pouze v osobním vlastnictví, přičemž dědic využije tento zděděný majetek ke svému podnikání nebo ho bude pronajímat.

Nečinnost v judikatuře správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
Daňovým subjektům se často zdá, že se jejich případ neúměrně „táhne“. Pokud kontaktují finanční úřad, obvykle se dozví, že je jejich věc v řízení, intenzivně se na ní pracuje a o dalších krocích budou ve vhodnou dobu informováni. Ne každý se však s takovou odpovědí spokojí, a navíc v dané oblasti probíhají i soudní řízení. Zajímavým soudním rozhodnutím na téma nečinnosti finančních orgánů je věnován náš výběr z judikatury správních soudů.

Aktuálně