Další příspěvky na DAUC.cz z oblasti daně z příjmů, DPH nebo směrnice DAC 6

Datum vydání: 14. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Naši předplatitelé mají k dispozici další aktuální příspěvky z oblasti daně z příjmů, DPH i správy daní od renomovaných autorů ze soukromé i státní sféry, jako je Eva Sedláková, Václav Benda nebo Marcel Pitterling.

Příspěvky vychází v časopise Finanční, daňový a účetní bulletin a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Příjem z ležící pozůstalosti z hlediska daně z příjmů (Ing. Eva Sedláková)
Zákon o daních z příjmů (v návaznosti na § 239a a 239b daňového řádu) upravuje podmínky, za jakých je podáváno daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob osobou spravující pozůstalost. Článek objasňuje tyto podmínky a na mnoha příkladech ukazuje řešení situací jako je insolvenční řízení, převod daňové ztráty, solidární zvýšení daně, rozdělování příjmů zůstavitele na spolupracující osoby nebo pokračování v činnosti zůstavitele.

Stručné shrnutí Směrnice DAC 6 (Mgr. Markéta Patzenhauer, Bc. Martina Vodňanská, Ing. Martin Šabo)
Dne 25. 5. 2018 došlo k přijetí Směrnice Rady 2018/822, kterou se mění Směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (dále jen „Směrnice DAC 6“). Jedná se v pořadí již o šestou novelizaci směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Směrnice DAC 6 navazuje na doporučení OECD v rámci projektu BEPS, konkrétně na Akci 12, která upravuje povinné oznamování daňově optimalizačních schémat, přičemž tuto povinnost zakládá vůči zprostředkovatelům těchto uspořádání (zejména daňovým poradcům, advokátům apod.), případně samotným daňovým poplatníkům. Bližší informace přináší následující příspěvek.

Dodatečné daňové přiznání k DPH a následná kontrolní hlášení (Ing. Václav Benda)
Podání následného kontrolního hlášení může být spojeno s podáním dodatečného daňového přiznání. Podání dodatečného daňového přiznání přitom neznamená pro plátce automaticky povinnost podat také následné kontrolní hlášení, pokud plátce v tomto dodatečném přiznání opravuje údaje, které se nevykazují v kontrolním hlášení. V článku jsou nejprve stručně shrnuta, v návaznosti na daňový řád, obecná pravidla pro podávání dodatečných daňových přiznání a následných hlášení. Návazně jsou vysvětlena základní pravidla pro podávání kontrolních hlášení, která vyplývají z příslušných ustanovení zákona o DPH. V další části textu jsou vysvětleny praktické případy, kdy plátci vzniká povinnost či právo podat dodatečné daňové přiznání, s jehož podáním může být spojena i povinnost podat následné kontrolní hlášení, i případy, kdy s podáním dodatečného daňového přiznání nevzniká důvod k podání následného kontrolního hlášení.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně