Nové články na DAUC.cz nejen pro účetní specialisty: Změny v IFRS – DPH v daňovém balíčku – Nepeněžní příjem u nájmu – Zálohy

Datum vydání: 17. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Právě jsme na náš portál publikovali články, v nichž informujeme o nově vydaném Koncepčním rámci pro finanční výkaznictví nebo o chystaných změnách DPH. Na dalších příspěvcích si ověříte vaše postupy při daňovém řešení nájmů či záloh.

Příspěvky budou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2018 (vychází 20. 9. 2018) a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

IFRS – nově přijatý Koncepční rámec pro finanční výkaznictví (doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA)
Dne 29. 3. 2018 byl v rámci IFRS vydán nový Koncepční rámec pro finanční výkaznictví, který je okamžitě v účinnosti pro Radu IASB a Interpretační výbor IFRS při přípravě nových standardů a interpretací. Pro společnosti, které sestavují účetní závěrky podle IFRS, bude nový Koncepční rámec v účinnosti od 1. 1. 2020, kdy nahradí stávající verzi Koncepčního rámce vydanou v roce 1989, která byla částečně revidovaná v roce 2010. Tento příspěvek má za cíl seznámit čtenáře s obsahem a strukturou nového Koncepčního rámce a se změnami oproti původní verzi.

Legislativní novinky k 2. 9. 2018 (Ing. Jan Brantl)
V příspěvku se zabýváme chystanými změnami zákona o dani z přidané hodnoty od roku 2019 v právě projednávaném daňovém balíčku. V další části článku pak mimo jiné stručně zmíníme aktuální informaci z dílny Finanční správy k možnosti opravy základu daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníkem podléhajícím reorganizačnímu plánu.

Nájemní vztah z pohledu možného nepeněžního příjmu (RNDr. Ivan Brychta)
Otázky, zda a kdy vznikne u nájemních vztahů nepeněžní příjem a jak se má řešit, patří v problematice daňového pohledu na nájmy k těm častým a někdy i složitě řešitelným. Připomínáme proto základní zákonná pravidla a některé postupy v této oblasti.

Zdaňování záloh u daně z přidané hodnoty (Mgr. Ing. Alena Dugová)
Častou chybou v oblasti DPH bývá, že daňový subjekt neodvede DPH již v okamžiku přijetí zálohy předtím, než dodá odběrateli zboží nebo poskytne službu, anebo naopak vykazuje plnění již v okamžiku zálohové platby u plnění, které se při zálohových platbách nevykazuje. Zákon o DPH totiž obsahuje pravidla pro různé situace, kdy záloha hraje roli a kdy není relevantní. Tento článek popisuje vybraná pravidla pro zálohové platby, které současný ZDPH obsahuje a k problematice jsou uvedeny i konkrétní příklady. Po přečtení článku by plátci DPH měli znát specifika v oblasti zdaňování záloh DPH.

Aktuálně