Návrh novely zákona o spotřebních daních k podpoře živočišné výroby

Datum vydání: 24. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Poslanci projednávali v 1. čtení v obecné rozpravě 11. 9. 2018 návrh novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ZSD“) – sněmovní tisk 183 (dále jen „Novela“). Poslanci přikázali návrh Novely k projednání výborům, přičemž určili lhůtu k projednání ve výborech na 30 dní.

Vláda vyjádřila dne 26. 6. 2018 neutrální stanovisko k návrhu Novely.

Návrh Novely se týká nároku na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů zemědělským podnikatelům provozujícím činnosti čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby s přihlédnutím k intenzitě chovu hlavních druhů hospodářských zvířat, kterou ZSD nově definuje.

Předkladatelé tvrdí, že cílem návrhu zákona je zachovat i po 1. 1. 2019 současnou právní úpravu § 57 ZSD, účinnou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018, tj. zachovat zvýšenou intenzitu podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby, přičemž dalšími argumenty zdůrazňují nezbytnost přijetí návrhu Novely (např. dosažení žádoucího zvýšení počtu chovaných hospodářských zvířat v České republice v příštích letech a jejich přínosu pro životní prostředí, zlepšení ekonomické situace chovatelů hospodářských zvířat, eliminace ztrát na výrobě způsobených nízkou realizační cenou atd.).

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně