Čtěte na DAUC.cz: Pozemky – Průvodce Koordinačními výbory – Změna závazků

Datum vydání: 24. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám čerstvou várku článků na účetní a daňová témata, v nichž mj. pokračujeme v seriálu ke Koordinačním výborům anebo objasňujeme otázky kolem pozemků v daních a účetnictví.

Příspěvky jsou součástí zářijového Účetnictví v praxi a jsou dostupné předplatitelům verze DAUC a DAUC EXPERT. Naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, případně v PDF časopisu v našem archivu.

Pozemky – právní, účetní a daňový pohled (Ing. Jiří Vychopeň)
V následujícím příspěvku vám přinášíme celkový pohled na pozemky z právního, účetního a daňového pohledu: Na příkladech z praxe objasňujeme oceňování pozemků v účetnictví, problematiku zdanění příjmu z prodeje, nechybí ani tematika DPH – dodání či nájem pozemku, a samozřejmě zmiňujeme i daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí.

Průvodce Koordinačními výbory – 11. část (Ing. Martin Děrgel)
Opět pokračujeme v systematickém probírání všech ukončených tzv. Koordinačních výborů. V tomto 11. pokračování se podíváme na zbývajících 7 ukončených příspěvků řešených na odborných jednáních v rámci Koordinačních výborů konaných v roce 2017, mj.: Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích, DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků a Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod.

Změna závazků (Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.)
Zásada, že se smlouvy mají dodržovat, je hlavním stavebním kamenem závazkového práva. Nicméně vždy je třeba zkoumat, co přesně strany mají a musejí splnit, jinými slovy, jaký je obsah jejich závazkového vztahu. Tento obsah, tedy práva a povinnosti, které jsou ve smlouvě ukotveny, se však také může během jejího trvání změnit. Ke změně dochází buď na základě svobodné vůle stran, nebo s ohledem na nějakou nastalou situaci, které je třeba se přizpůsobit. Měnit se dokonce nemusí jen obsah smlouvy, v praxi často dochází také k přeměně smluvních stran. Následující text je proto zaměřen na problematiku změny závazků, respektive smluvních závazkových vztahů, a to co do jejich obsahu i subjektů.

Aktuálně