Zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s KDP

Datum vydání: 2. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. září 2018.

Na jednání výboru se řešily tyto příspěvky:

  • Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
  • Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR
  • Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny
  • Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
  • Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu / elektřiny bez daně
  • Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
  • Dlouhodobý majetek jako obchodní majetek určený k uskutečňování ekonomických činností

Celé znění zápisu z jednání KOOV naleznete zde >>

Aktuálně