Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu a základní výměry důchodu

Datum vydání: 2. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dne 27. září 2018 bylo ve Sbírce předpisů ČR publikováno Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 213/2018 Sb.


ze dne 19. září 2018

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017,
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019


Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2019 výše

      a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 14 388 Kč,

    b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 130 796 Kč. 
§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2019 činí 3 270 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2019

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že

      a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,

    b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

 

Aktuálně