ČNB rozšiřuje doporučení pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu

Datum vydání: 2. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Bankovní rada České národní banky rozšířila dne 12. 6. 2018 s účinností od 1. 10. 2018 svá doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů o požadavky na výši příjmu. Výše dluhu žadatele o hypotéku by neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (tzv. ukazatel DTI).

Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu (tzv. ukazatel DSTI).

Česká národní banka (ČNB) umožnila ve specifických případech tyto hodnoty překročit (nejvýše u 5 % úvěrů). Platné limity pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (tzv. ukazatel LTV) se nemění. Současnou 90% hranici pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (tzv. ukazatel LTV) tedy ČNB ponechává beze změny. I nadále platí, že úvěry s LTV mezi 80 a 90 % mohou tvořit nejvýše 15 % ze všech hypoték, které banky poskytnou.

Podle ČNB vývoj českého finančního sektoru byl v uplynulém roce příznivý, přičemž banky zůstávají vysoce odolné i vůči potenciálním negativním šokům včetně hluboké recese. ČNB, která je vedle cenové stability zodpovědná také za udržení stability finanční, na toto vyhodnocení rizik zareagovala novými opatřeními v rámci své „makroobezřetnostní“ politiky:

  • zpřísnila podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů; a
  • zvýšila „proticyklickou“ kapitálovou rezervu bank.

ČNB demonstruje dopady doporučení na následujícím příkladu:

Zájemce o hypotéku na byt v Brně o rozloze 75 m2 za 3,4 mil. Kč by za předpokladu 80% LTV dosáhl na úvěr 2,7 milionu Kč.

Pokud by splatnost úvěru byla 30 let, úroková sazba 3 % a čistý měsíční příjem žadatele 31 tis. Kč,

  • ukazatel DTI by dosáhl hodnoty 7,2 (výše úvěru 2,7 mil. Kč / roční příjem 12 x 31 tis. Kč); a
  • ukazatel DSTI úrovně 37 % (roční splátky 12 x 11,4 tis. Kč / roční příjem 12 x 31 tis. Kč).

Takový zájemce by mohl tvořit nejvýše 15 %

  • DTI (7,2 vs. 9); a
  • DSTI (37 % vs. 45 %).

 

Podrobnosti o najdete na webu České národní banky.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně