Nové články: Sazby DPH a připravované změny – Obchodní majetek – Spory o přípustnost formátu podání

Datum vydání: 3. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších článcích vám přinášíme například přehled zásadních soudních rozhodnutí ve sporech o to, v jakém formátu je přípustné činit elektronická podání správci daně. Další přehled se týká sazeb DPH včetně nástinu chystaných změn.

Příspěvky budou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. 10/2018, který v tištěné podobě vychází příští týden. Již nyní je však naleznete jako obvykle v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny (Ing. Václav Benda)
Ve vládním návrhu novely zákona o DPH, který je součástí novely zákona o evidenci tržeb, je navrhován přesun některých služeb ze základní či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby a pitné vody z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně. V článku jsou nejprve shrnuta aktuálně platná základní pravidla pro uplatňování sazeb DPH v roce 2018, včetně pravidel pro podávání žádostí o závazné posouzení sazby daně. Návazně jsou podrobněji vymezeny aktuálně platné sazby daně u zboží a služeb, včetně sazeb daně pro stavební a montážní práce a dodání staveb. V závěrečné části textu jsou shrnuty navrhované změny týkající se sazeb daně v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb.

Obchodní majetek v roce 2018 (Ing. Jiří Vychopeň)
Následující příspěvek na téma obchodní majetek rekapituluje aktuální právní úpravu. V úvodu stručně zmiňuje charakteristiku v obchodním a občanském právu a v dalším textu je již zaměřen na daňové souvislosti – prostřednictvím konkrétních příkladů objasňuje možné vlivy použití obchodního majetku na daň z příjmů fyzických i právnických osob a také na daň z přidané hodnoty.

Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018 (Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
V tomto příspěvku se podrobněji rozepisujeme o zdravotním pojištění, dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v aktuálním znění pro rok 2018.

Nad judikaturou z oblasti sporů o formát podání aneb Je přípustné jen XML, nebo i PDF? (Ing. Zdeněk Burda)
Finanční orgány požadují některé písemnosti striktně elektronicky ve formátu XML. Důvodem je snaha o ulehčení práce vlastních úředníků a automatizované načítání a zpracování příslušných dokumentů do softwarového vybavení státní správy. Některé daňové subjekty se těmto požadavkům nechtějí přizpůsobit a spory končí až u soudů. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat zajímavým rozsudkům z této oblasti.

Aktuálně