Návrh novely zákona o daních z příjmů: Příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí

Datum vydání: 3. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Poslanci projednávali ve 3. čtení dne 12. 9. 2018 návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk 80 – dále jen „Novela“). Poslanci návrh schválili, přičemž jej zaslali do Senátu.

Vláda vyjádřila dne 9. 3. 2018 nesouhlasné stanovisko, přičemž rozpočtový výbor podal k tomuto návrhu Novely komplexní pozměňovací návrh, který poslanci schválili společně s návrhem Novely.

Návrh Novely reaguje na situaci českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí v mezinárodní vnitrozemské přepravě u zaměstnavatelů v Nizozemsku. Smlouva o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) uzavřená mezi ČSSR a Nizozemskem z roku 1974 v článku 16 odst. 3 uvádí právo na zdanění příjmu ze závislé činnosti ve vnitrozemské dopravě státu podle místa bydliště zaměstnance (tj. v České republice (ČR).

Návrh Novely se vztahuje na příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí, přičemž nově rozlišuje tři kategorie:

  • u států, s nimiž ČR nemá uzavřenou platnou a účinnou SZDZ, přístup ke zdanění poplatníků v ČR zůstává zachován, nicméně základ daně představující příjmy ze zahraničí se nově nemá navyšovat o tzv. fiktivní pojistné ve výši 34 % hrubé mzdy;
  • u států, s nimiž má ČR uzavřenou platnou a účinnou SZDZ, podle níž má právo na zdanění příjmu ze závislé činnosti stát, kde má zaměstnavatel sídlo, přístup ke zdanění poplatníků v ČR zůstává zachován, nicméně základ daně představující příjmy ze zahraničí (obdobně jako v prvním bodě) se nově nemá navyšovat o tzv. fiktivní pojistné ve výši 34 % hrubé mzdy;
  • u států, s nimiž má ČR uzavřenou platnou a účinnou SZDZ, podle níž má právo na zdanění příjmu ze závislé činnosti stát, kde má zaměstnanec bydliště, se navrhuje, aby se základ daně z příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí nově nenavyšoval o tzv. fiktivní pojistné ve výši 34 % hrubé mzdy a snížil se o pojistné sociální a zdravotní, které zaměstnavatel odvádí z hrubé mzdy zaměstnance.

Nicméně už tak komplikovaný návrh Novely rozpočtový výbor prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu ještě částečně modifikoval. Podle mého názoru přináší návrh Novely praktické výkladové problémy. Z tohoto důvodu doporučuji se s ním patřičně seznámit.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně