Čtěte na DAUC.cz: Dotace – Ukončení pracovního poměru a zdravotní pojištění – Cestovní náhrady – Judikatura

Datum vydání: 9. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám další příspěvky z říjnového Daně a právo v praxi, v nichž se věnujeme tematice dotací, zdravotnímu pojištění, cestovním náhradám, ale také několika nejnovějším judikátům. Mezi články naleznete i podrobný příspěvek týkající se finančních a daňových aspektů investiční činnosti.

Příspěvky vychází v tištěném časopise Daně a právo v praxi č. 10/2018 a naleznete je také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Dotace v účetnictví a daních (Ing. Martin Děrgel)
Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany veřejného sektoru nějakému subjektu v zájmu podpory jeho činnosti, případně za účelem snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Dotace představuje přímou, podmíněnou a nevratnou peněžní podporu, přičemž klíčovou roli hrají zejména tzv. dotační podmínky, které konkretizují jednak možný okruh příjemců a jednak podporované účely. Většina dotačních programů je nastavena tak, že i když žadatel splní stanovené podmínky, nemá automaticky zaručeno přidělení dotace (rozhoduje totiž celá řada dalších kritérií, především kvalita vypracovaného projektu). Více se o daňových a účetních souvislostech dotací dočtete v následujícím článku.

Jednostranné „ukončení“ pracovního poměru a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
V souvislosti s nedostatkem (spíše kvalifikovaných) pracovních sil se stávají jedním z „fenoménů“ poslední doby nečekané odchody zaměstnanců, tedy v situaci, kdy se nedomluví se zaměstnavatelem, do zaměstnání zkrátka nepřijdou a začnou pracovat u jiného zaměstnavatele, který jim třeba vytvoří lepší podmínky a především – nabídne vyšší mzdu. Řešení těchto situací z pohledu zdravotního pojištění nabízí tento příspěvek.

Finanční a daňové aspekty investiční činnosti (Ing. Jana Bellová, Ph.D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
Rozhodování o investicích, tzn. kolik, jaké, do čeho, kdy, kde a jak investovat kapitál, patří ke stěžejním rozhodnutím o budoucím vývoji firmy a její efektivnosti v následujících letech. Investice by měly sloužit řadu let, po řadu let budou nejen zdrojem přírůstků zisku firmy, ale zpočátku jsou i velkou zátěží, břemenem, které zatíží ekonomiku firmy hlavně počátečními náklady a později převážně fixními náklady. Příspěvek proto přináší podrobný pohled na problematiku investic.

Cestovní náhrady u společníků a jednatelů právnických osob (JUDr. Marie Salačová)
Platná právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů obsažená v zákoníku práce se může automaticky aplikovat pouze na pracovněprávní vztahy, tj. ve skutečnosti pouze na zaměstnance (fakticky na osoby, které pracují nebo jsou zaměstnány na základě uzavřeného pracovního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). Kdyby však byl obecně akceptován pouze tento rozsah, nebyla by pokryta celá reálná situace. Přesněji řečeno, existují další skupiny osob, které fungují v ekonomickém procesu, ale nikoliv v pracovněprávních vztazích. V této stati je zaměřena pozornost na společníky a jednatele společností s ručením omezeným a členy statutárních (tedy kolektivních) orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Aktuální judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)

Aktuálně