Největší firemní daňové riziko aneb převodní ceny nejsou jen o cenách (tisková zpráva)

Datum vydání: 18. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Zákonná úprava pravidel pro převodní ceny není v českých zákonech zcela konkrétní a postupy se v praxi opírají o základní právní principy a mezinárodní doporučení. O to více je důležité hledat sjednocující aplikační praxi. I to je jeden z důvodů, proč Komora daňových poradců ČR a International Fiscal Association ČR uspořádali dne 16. 10. 2018 v Praze mezinárodní konferenci k převodním cenám.

Konference propojila špičkové české i mezinárodní přednášející s účastníky nejen z řad profese daňového poradce, zástupců státní a akademické sféry včetně studentů, ale i zástupců firem. Přednáškami nabitého programu konference se zúčastnilo více než 140 účastníků ze 13 zemí. Zájem o tuto konferenci potvrdil, že téma převodních cen v tzv. době „post BEPS“ nabývá na ještě větším významu.     

Generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček ve svém vystoupení uvedl „Finanční správa zavedla celou řadu opatření v oblasti převodních cen a zaměřuje se také na analytickou činnost s cílem nalezení správného postupu při placení daní v oblasti převodních cen. I z tohoto důvodu podporuje Finanční správa diskusní platformy jako je konference IFA ČR a KDP ČR a považuje za důležité setkání odborníků a vzájemnou komunikaci.

Prezidentka KDP ČR, Petra Pospíšilová, podtrhla důležitost spolupráce KDP ČR a IFA ČR s cílem nalézání společných přístupů a řešení nejen v oblasti převodních cen. „Transfer pricing není atomová věda, ale udržet konzistenci v této oblasti a zdokumentovat všechny nezbytné aspekty transakcí v holdingu je pro společnosti velmi náročné. Každé takové fórum umožní všem zúčastněným si uvědomit, jak náročná disciplína to je.

Nepodceňujte včas a do detailu zhotovenou dokumentaci jednotlivých transakcí mezi spojenými osobami i její roční aktualizaci včetně správně vyplněného „Přehledu transakcí mezi spojenými osobami“! Dokumentace těchto transakcí je základem pro bezproblémové projití daňovou kontrolou. Signálem pro finanční úřad, že něco není v pořádku, může být např. i to, že daňový poplatník žádá o prodloužení lhůty pro dodání dokumentace. Na základě vyplněného Přehledu finanční úřad zpracovává rizikovou analýzu a dále slouží i k pokládání otázek daňovému subjektu v místním šetření,“ říká organizátorka, přednášející i moderátorka této akce v jedné osobě, Gabriela Hrachovinová.       

International Fiscal Association ČR je neziskovou organizací daňových odborníků, akademiků, vládních úředníků a zástupců businessu. Strategickým cílem IFA ČR je vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademie a praxe se zaměřením na koncepční rozvoj daňového práva včetně osvěty a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím.

Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR
T: 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz         

Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník KDP ČR
T: 602 501 092
E: neuzil@kdpcr.cz  

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M., daňová poradkyně 
T: 602 959 954
E: hrachovinova@medion-consulting.cz      

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. et Ing. Kateřina Foretová, 
manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

 

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

Aktuálně