Nové články: Je odškodnění od správce daně zdanitelným příjmem?

Datum vydání: 19. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Předplatitelé verze DAUC EXPERT mají k dispozici nové články z časopisu DHK, v nichž se věnujeme nejen otázkám možného zdanění náhrady škody od správce daně, ale i odpisům technického zhodnocení, tvorbě vnitropodnikových směrnic a také dvěma oblastem DPH – dodání použitého zboží a přepravě zboží.

Příspěvky naleznete také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Je nutno zdanit odškodnění od správce daně? (Ing. Martin Děrgel)
Jako jsou známé na straně jedné „výchovné“ sankce za prohřešky daňových subjektů, tak na straně druhé existují rovněž finanční reparace plynoucí naopak jim při nepravostech správců daně. Jsou tato odškodnění od správce daně pro příjemce zdanitelným příjmem nebo ne? Obecně je sice náhrada škody pro podnikatele zdanitelným příjmem, ale nebylo by poněkud nemravné, aby takto stát na své chybě vydělal? Odpovědím na tyto otázky je věnován náš příspěvek.

Odpisy technického zhodnocení hmotného majetku (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím článku si vymezíme technické zhodnocení hmotného majetku a ukážeme si na příkladech jeho daňové odpisování v různých situacích.

Vnitropodnikové směrnice (Bc. Michaela Hauzarová)
Vnitropodnikové směrnice mají při pochopení jejich významu pro účetní jednotku nepostradatelnou funkci, jejich tvorba však bývá bohužel často podceňována. Vnitropodnikové směrnice mohou být komplexním nástrojem pro zkvalitnění řízení a organizaci veškerých účetních operací konkrétní účetní jednotky. Účetní jednotky mohou označit vnitropodnikové směrnice různými názvy (směrnice, rozhodnutí, metodický pokyn, pokyn nebo příkaz ředitele či hlavního účetního, oběžník apod.), přičemž se vždy jedná o závazný dokument se stanovenými postupy a metodami, kterým se účetní jednotka v průběhu svého hospodaření musí řídit. Jednotlivé směrnice mohou být seskupeny do jednoho velkého souboru směrnic, ale mohou být vydávány i samostatně. Více se dočtete v našem příspěvku.

Daň z přidané hodnoty při dodání použitého zboží (Ing. Václav Benda)
Při dodání použitého zboží platí podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty, v návaznosti na směrnici o DPH, specifická pravidla. Za splnění stanovených podmínek je možno při prodeji použitého zboží aplikovat zvláštní režim zdanění přirážky. Nejsou-li podmínky pro uplatnění tohoto zvláštního režimu splněny, musí plátci při prodeji použitého zboží aplikovat standardní režim zdanění. V článku jsou vymezeny základní podmínky, za nichž je možno zvláštní režim zdanění přirážky při prodeji použitého zboží použít, a s využitím příkladů vysvětleny základní obecné principy jeho uplatnění.

Daň z přidané hodnoty při přepravě zboží při vývozu nebo dovozu zboží (Ing. Zdeněk Kuneš)
Problematika uplatnění daně z přidané hodnoty při přepravě zboží a při dovozu zboží je upravena v § 69 zákona o dani z přidané hodnoty. Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží byla předmětem jednání Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství. Závěry jsou uvedeny v zápisu č. 522/02.05.18, který byl uzavřen na jednání dne 20. 6. 2018. Z tohoto důvodu opět tuto problematiku uveřejňujeme.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně