Nejnovější články z oblasti neziskového sektoru na DAUC.cz

Datum vydání: 23. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Předplatitelům verze UNES a EXPERT jsme uveřejnili příspěvky, v nichž se zabýváme například procesem povolební organizace ve vedení obcí nejen dle zákona o obcích, nebo právními a daňovými aspekty darů u příspěvkových organizací. Nechybí také výběr dotazů z naší poradny, tentokrát na téma dary.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 10/2018 a naleznete je také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Ustavení orgánů obce po komunálních volbách (JUDr. Václav Dobrozemský)
Po čtyřech letech se v obcích v termínu 5.–6. 10. 2018 uskutečnily volby do zastupitelstev. Voliči tedy zvolili nová zastupitelstva, z těchto následně vzejdou nová vedení radnice a ustaví se všechny potřebné orgány. O zániku mandátů a funkcí stávajících představitelů obcí, tzv. volebním mezidobí (tj. obdobím mezi volbami do zastupitelstva a ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva, resp. zvolením nových orgánů obce), a o ustavení nových orgánů pojednává následující příspěvek.

Důležitost minima u zaměstnavatelů neziskového sektoru (Ing. Antonín Daněk)
Určitou specifickou zvláštnost zdravotního pojištění dlouhodobě představuje minimální vyměřovací základ, platný pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) a pro osoby samostatně výdělečně činné. Minimální vyměřovací základ musí brát v úvahu i zaměstnavatelé z neziskového sektoru, o čemž pojednává následující článek.

Dary přijaté příspěvkovými organizacemi (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku se zaměřujeme na právní a daňové aspekty darů v případě příspěvkových organizací jako veřejně prospěšných poplatníků. Dary jsou nepochybně v řadě případů významným finančním zdrojem těchto subjektů, a tak je nutné právní a daňové souvislosti v praxi poměrně často řešit.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně