Nové články na DAUC.cz: Vypořádací podíl – Dohadné účty – Koordinační výbory

Datum vydání: 25. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přečtěte si nejnovější články, v nichž se detailně zaměřujeme na daňový, účetní, ale i právní postup při ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným. Dále na příkladech zemědělských subjektů objasňujeme účtování dohadných položek. A nakonec nechybí pravidelný průvodce KooV.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 10/2018 a naleznete je také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Vypořádací podíl při ukončení účasti společníka ve společnosti (Ing. Ivana Pilařová)
Společnost s ručením omezeným se snadno zakládá, o poznání hůře se „s ní ale končí“. Samozřejmě, můžeme ji nechat „bez činnosti“, ale stále jsme její společníci a máme k ní (i když malé) povinnosti, a ona pak ke státu (podávání daňových přiznání – minimálně k dani z příjmů právnických osob, vedení účetnictví, zveřejňování účetních závěrek ve Sbírce listin apod.). Není proto divu, že častým přáním společníků je opuštění společnosti, vystoupení z ní, její zrušení, prostě krok, který by je od společnosti navždy odstřihl. Daňovými, účetními a právními aspekty tohoto postupu se zabývá následující článek.

Dohadné účty v účetnictví a daních (Ing. Zdeněk Morávek)
Dohadné účty patří k poměrně problematické oblasti v daňové i účetní oblasti. Jedná se také o oblast, která se relativně často objevuje v judikatuře. Dohadné položky jsou vyjádřením respektování zásady časového rozlišení, která stanoví, že výnosy a náklady se účtují do účetního období, s nímž věcně a časově souvisejí. Tato zásada vyplývá z § 3 odst. 1 zákona o účetnictví. Zaúčtování do nákladů a výnosů je potom nutné dobře posoudit také z pohledu daňové uznatelnosti, správné zaúčtování tak může mít i daňové dopady. Praktické postupy účtování v příkladech – především zaměřených na zemědělské subjekty – přináší tento příspěvek.

Průvodce Koordinačními výbory – 12. část (Ing. Martin Děrgel)
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (KooV). Tentokrát na následující témata:

  • Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)
  • Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy
  • Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem
  • Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji nemovitých věcí
  • Cestovní náhrady při použití elektromobilu
  • Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)

Aktuálně