Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě

Datum vydání: 25. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství v souvislosti se Sdělením pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které bylo zveřejněno dne 19. října 2017, zveřejňuje následující sdělení.

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tiskopis 25 5457/B – vzor č. 1:
a)   ve tvaru pdf
b)   interaktivní tiskopis
c)   struktura XML dat ve formátu XSD.

Výše uvedený tiskopis se použije poprvé za zdaňovací období 2018 pro poplatníky, kteří žádají plátce daně o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

V této souvislosti také opětovně zveřejňujeme pro účely zdaňovacího období 2019 tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopis 25 5457 – vzor č. 26:
a)   ve tvaru pdf
b)   interaktivní tiskopis
c)   upravená struktura XML dat ve formátu XSD (možnost načítat více zaměstnavatelů u daňového zvýhodnění).

     Změna ve zveřejněném souboru (v roce 2017) 5457_26.xsd: 

     DPZVP1.VetaH.vyz_jin_naz_platce
     DPZVP1.VetaH.ulice_vyz_jin_pl
     DPZVP1.VetaH.c_pop_vyz_jin_pl
     DPZVP1.VetaH.c_orient_vyz_jin_pl
     DPZVP1.VetaH.obec_vyz_jin_pl
     DPZVP1.VetaH.psc_vyz_jin_pl

     byla přesunuta do nové opakovací sekce:
     DPZVP1.VetaZP[*].

Výše uvedené tiskopisy budou zároveň vydány tiskem a budou dostupné na finančních úřadech v druhé polovině prosince 2018. I nadále lze však využívat tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR doporučujeme nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu č. 25. Uvedený vzor tiskopisu č. 25 zůstane i nadále k dispozici v databázi daňových tiskopisů pod zdaňovacím obdobím 2017, tzn. lze ho z databáze stáhnout, či přímo vytisknout a použít i pro další zdaňovací období.

V této souvislosti také upozorňujeme plátce daně na zveřejněné Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR ze dne 29. června 2018.

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě >>

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění >>

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2018. © thinkstockphotos.com)

 

 

 

Aktuálně