Expertní příspěvky číslo 5/2018 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 29. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 5/2018. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti – expertní příspěvky / Rok vydání – 2018.

Jak praxe ukazuje, aplikace ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které bylo novelizované od 1. 1. 2018, není vždy zcela jasná (a to i skutečnosti, do nichž novela nijak nezasáhla). Autorka Monika Sušánková se proto rozhodla v příspěvku s názvem Co nového přinesla novela § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2018? tuto problematiku objasnit. Pro správné zdanění je třeba si vždy položit několik základních otázek. Jedná se o daňového rezidenta, nebo daňového nerezidenta? Má poplatník u plátce daně podepsané prohlášení, či nikoliv? O jaký příjem se jedná a jaká je výše příjmu?

Článek s názvem Aktuální právní úprava uplatňování pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení se zabývá řešením uplatňování pohledávek z opravných dokladů dle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty v rámci insolvenčního řízení z pozice insolvenčního správce. Cílem příspěvku autorky Heleny Horové je popsání vývoje uplatňování pohledávek státu, porovnání zákonné normy a aktuální judikatury vyšších soudů a doporučení řešení pro insolvenční správce.

Zatímco zákonodárce i po uplynutí více než roku a půl od vydání rozsudku Krajského soudu v Praze ve věci AGROBET I zůstal zcela nečinným, první senát Nejvyššího správního soud se na konci května tohoto roku ve věci AGROBET II obrátil s předběžnou otázkou na Soudní dvůr Evropské unie. Účelem příspěvku Ondřeje Moravce nazvaném Vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu opět ve hře je poskytnout čtenářům aktuální informace o možnosti domáhat se vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu před tím, než správce daně ukončí prověřování jiných odpočtů uplatněných dnovým subjektem v tomtéž zdaňovacím období.

Není pokuta, jako pokuta. Může jít i o poplatek. Nejvyšší správní soud posoudil charakter pokuty podle zákona o ochraně ovzduší jako poplatek. Jedná se tedy o „poplatkopokutu“. Autor Ivo Šulc se ve svém příspěvku s názvem Poplatkopokuta zaměřuje na vymezení pokuty podle § 19 odst. 10, resp. § 19 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší.

V příspěvku nazvaném Pohledávky z hlediska daně z příjmů od Evy Sedlákové je podrobně vysvětleno, jak má poplatník daně z příjmů v souladu se zákonem o daních z příjmů nakládat s pohledávkami, resp. na straně dlužníka s dluhy, jakým způsobem upravit základ daně o pohledávky a dluhy při přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví a naopak, jak upravit základ daně o pohledávky a dluhy při ukončení podnikatelské činnosti, přerušení činnosti, případně při změně uplatňování daňových výdajů.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Náležitosti výroku zajišťovacího příkazu a soudní přezkum, Soudní přezkum platebního výměru (po nabytí právní moci na základě ukončení přezkumného jednání dle insolvenčního zákona) a Daňovou exekuci prodejem movitých věcí (věci, které se rychle kazí).

Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Co je to použité zboží, Osvobození je nutno vykládat restriktivně, Nárok na odpočet u veřejnoprávního subjektu a Konzistence rozsudků SDEU.

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Aktuálně