Aktuální příspěvky nejen na téma DPH

Datum vydání: 29. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Mezi nejnovějšími články naleznou tentokrát naši předplatitelé verze EXPERT hojně zastoupenou tematiku DPH, konkrétně u témat jako je nájem vs. ubytovací služba, nárok na odpočet z uhrazené zálohy nebo přeshraniční pronájmy movitých věcí.

Příspěvky jsou součástí časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 12–13/2018 a naleznete je také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Sleva na manželku (Ing. Helena Machová)
Každý poplatník – fyzická osoba – může snížit (při splnění zákonem stanovených podmínek) svou daňovou povinnost o některou ze slev (ev. o některé ze slev) na dani uvedenou v ZDP. Jedná se o základní slevu na poplatníka, slevu na manželku (manžela), slevu na invaliditu prvního nebo druhého stupně, slevu na invaliditu třetího stupně, slevu na držitele průkazu ZTP/P, slevu na studenta, slevu za umístění dítěte a slevu na evidenci tržeb. V následujícím textu se věnujeme problematice uplatnění slevy na manželku (manžela) v praxi.

Daň z přidané hodnoty u nájmu a ubytovací služby (Ing. Zdeněk Kuneš)
Pro správné uplatnění daně z přidané hodnoty je důležité rozlišovat, co je nájmem a co je ubytovací službou. V následujícím příspěvku si teoreticky i na příkladech probereme specifika obou situací z hlediska daně z přidané hodnoty.

GDPR a zaměstnanci − 1. část (Mgr. Marek Martinka)
Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je v českém prostředí známé pod svou anglickou zkratkou jako „GDPR“. V tomto článku se podíváme, jakým způsobem se nařízení dotkne zaměstnavatelů ve vztahu ke svým zaměstnancům, a to vzhledem k zásadě transparentnosti a zákonnosti.

Možnost uplatnit nárok na odpočet DPH z uhrazené zálohy dle judikátu SDEU Kollross a Wirtl (Ing. Mária Mikulecká)
Plátci DPH nemají sebemenší problém se zdaněním přijaté zálohy související se zdanitelným plněním. Příjemce zálohy vystaví daňový doklad na přijatou platbu a odběratel si na základě tohoto daňového dokladu uplatní nárok na tuto zaplacenou daň. To je ideální situace, ale v běžném životě jsou vždy zajímavé nuance, které přinese každodenní podnikatelská praxe. Touto zvláštností je například situace, kdy odběratel zaplatí zálohu na budoucí zdanitelné plnění, z nějakého důvodu se toto plnění neuskuteční, ale také se tomuto odběrateli již záloha nevrátí ani nezapočte na jiné zdanitelné plnění. Podrobnosti přináší následující příspěvek.

Zaměstnanecké benefity – vybrané aktuální problémy (Ing. Zdeněk Morávek)
V současné době, kdy je velký problém nejenom najít kvalitního a kvalifikovaného zaměstnance, ale také si jej udržet, mají čím dál větší význam různé formy zaměstnaneckých benefitů. V následujícím příspěvku se věnujeme některým vybraným problémům s ohledem na nejnovější vývoj právních předpisů a souvisejících výkladů, zejména z pohledu jejich zdanění.

Přeshraniční pronájmy movitých věcí – rozhoduje osoba nájemce z hlediska místa uskutečnění zdanitelného plnění (Ing. Vladimír Zdražil)
Majetek či hmotná aktiva nemusí být vždy využívány vlastníkem pro jeho potřebu. Pokud vlastník nemá pro svoji věc využití sám, tak přistupuje k nabídce nevyužité věci do užívání někomu, kdo ji potřebuje. Nedochází tím k převodu vlastnického práva na kupujícího, nýbrž dochází k dočasnému poskytnutí aktiva někomu jinému. Smluvním podkladem je smlouva nájemní s tím, že v nájemním vztahu vystupuje pronajímatel a nájemce. Řešení těchto situací z pohledu DPH naleznete v následujícím článku.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně