9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

Datum vydání: 26. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dovolujeme si Vás pozvat již na 9. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného na praktické aspekty základních principů účetnictví. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou.

Seminář se koná v pátek 7. prosince 2018 v době od 900 do 1600 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4.

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách KDP ČR www.kdpcr.cz/nur.

Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz.

Podrobný program naleznete zde >>

Aktuálně