Další články z oblasti neziskového sektoru na DAUC.cz

Datum vydání: 1. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Předplatitelům verze UNES a EXPERT zpřístupňujeme další příspěvky, v nichž informujeme o změnách ve zdanění příjmů investičních fondů, o tom, jak lze využít controlling v účetních jednotkách zařazených do oblasti veřejného sektoru, a pokračujeme v seriálu o transferech u příspěvkových organizací.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 10/2018 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY a v našem archivu časopisu UNES.

Legislativní novinky s komentářem – Změny ve zdanění příjmů investičních fondů (Michal Jakoubek)
Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 174/2018 Sb., který s účinností ke dni 1. 1. 2019 mění (mimo jiné) zákon o daních z příjmů. Změny v tomto zákoně dopadají výhradně do oblasti zdanění investičních fondů. Cílem tohoto článku je stručně popsat dopady předmětné novely zákona o daních z příjmů do praxe.

Využití controllingu pro řízení nákladů ve veřejném sektoru (doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.)
Následující článek je zaměřen na controlling a jeho aplikaci v účetních jednotkách zařazených do oblasti veřejného sektoru. V jeho první části je nastíněna stručná návaznost účetní reformy veřejných financí a využití účetních dat pro účely finančního řízení. Druhá část článku je věnována objasnění podstaty a významu controllingu. V poslední části jsou shrnuty některé poznatky z implementace controllingu ve veřejném sektoru.

Transfery u ÚSC a PO – V. část – specifika přijatých provozních transferů u PO (Ing. Zdeněk Nejezchleb)
V rámci popisu problematiky transferů u územně samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací se nyní zaměříme na speciální případy provozních dotací příspěvkových organizací.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně