Novela insolvenčního zákona projednána ve třetím čtení

Datum vydání: 5. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Koncem října poslanci projednali již ve třetím čtení návrh novely insolvenčního zákona, tento návrh schválili a zaslali jej do Senátu.

Třetí čtení návrhu novely (dále jen „Novela“) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „IZ“), proběhlo dne 26. 10. 2018.

Podle důvodové zprávy k návrhu Novely platný právní stav neumožňuje významné části dlužníků řešit jejich dluhovou situaci, neboť jejich dluhy v průběhu času dosáhly takové výše, že je již dlužníci nejsou schopni uhradit v plné výši ani

  • splátkami ze svých příjmů;
  • výtěžkem z rozprodeje svého disponibilního majetku.

Osobám nacházejícím se v této tzv. dluhové pasti není přístupný žádný způsob narovnání jejich ekonomické situace. Řešení významného zadlužení fyzických osob vedoucího k platební neschopnosti by měl zajišťovat institut oddlužení zakotvený v IZ.

Nicméně současná koncepce institutu oddlužení vychází z předpokladu, že pro celkové osvobození dlužníka od placení pohledávek je vyžadováno splacení určitého minimálního podílu přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů. Perspektiva splacení tohoto současného 30% podílu v posuzovaném období 5 let je podmínkou schválení oddlužení soudem. Nastavení současného systému tedy umožňuje řízený úpadek s vyhlídkou na splnění oddlužení a osvobození od placení zbývajících dluhů pouze těm osobám, které jsou dostatečně movité nebo dosahují dostatečných příjmů.

K návrhu novely bylo podáno mnoho pozměňovacích návrhů, přičemž ústavně právní výbor vydal usnesení, kde určuje hlasovatelnost jednotlivých pozměňovacích návrhů. Poslanecká sněmovna schválila některé z pozměňovacích návrhů. Z tohoto důvodu doporučujeme sledovat ještě finální znění.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně