Čtěte na DAUC.cz: DPH u intrakomunitárních plnění – Osvobození bezúplatných příjmů – Doručování v aktuální judikatuře

Datum vydání: 13. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme přehled DPH pravidel při obchodování v rámci EU a objasňujeme podmínky osvobození bezúplatných příjmů. Vracíme se také k tématu GDPR a nabízíme účetní a daňový pohled na převody jmění. Dále se věnujeme doručování písemností a jeho vlivu na průběh řízení v aktuálních judikátech.

Články vychází v časopise Daně a právo v praxi č. 11/2018 a jsou k dispozici také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU (Ing. Pavel Běhounek)
Tento článek se zabývá základními principy uplatnění DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU (intrakomunitární plnění). Z odlišnosti principů pro dodání zboží a pro poskytování služeb plyne např. rozdílné zahrnování úplat do obratu rozhodného pro registraci k DPH, čemuž je věnována samostatná kapitola. Od 1. 1. 2019 dochází ke změně v uplatnění DPH u služeb, které jsou elektronicky poskytovány osobám nepovinným k dani, což vysvětluje závěrečná kapitola tohoto článku.

Osvobození bezúplatných příjmů fyzických osob (Ing. Martin Děrgel)
Bezúplatné příjmy jsou typické hlavně v rámci rodiny a okruhu známých, kde jde o neformální projev osobní přízně a neexistuje o nich žádný písemný záznam, přičemž rozhodně nejde o druh výdělečné činnosti. Z čehož plyne všeobecný odpor veřejnosti k jejich zdanění, což naštěstí vnímají také zákonodárci a ve zvýšeném rozsahu tyto příjmy osvobozují od břemene daní z příjmů, nicméně řada bezúplatných příjmů je zdanitelná. Blíže se problematice osvobození těchto příjmů věnuje následující příspěvek.

Převod jmění na společníka (Ing. Martin Bureš)
Tématem tohoto článku je jedna z přeměn – převod jmění na společníka. Nejdříve se zaměříme na samotný převod jmění na společníka a jeho obchodněprávní úpravu, přičemž čerpáme převážně ze zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Věnujeme se také účetnímu zobrazení převodu jmění na společníka. Na převod jmění na společníka se podíváme také z daňového hlediska a na závěr převedeme teoretické poznatky do praxe na komplexním příkladu.

GDPR v souvislostech zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), standardizuje od 25. 5. 2018 ochranu osobních dat občanů. Jak můžeme v některých aspektech nahlížet na dopady této nadnárodní právní úpravy do podmínek platných ve zdravotním pojištění, o tom informuje náš článek.

Doručování (Ing. Zdeněk Burda)
Správné doručení písemnosti může mít značný vliv na průběh daňového řízení, protože nesprávně doručená písemnost může jeho výsledky zcela zvrátit. V dnešním výběru z rozsudků správních soudů se budeme věnovat zajímavým judikátům na toto téma.

Aktuálně