26. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR volila nové Prezidium (tisková zpráva)

Datum vydání: 16. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Praha, 16. listopadu 2018 – Petra Pospíšilová dnes obhájila pozici prezidentky Komory daňových poradců ČR! Dnes se v prostorách paláce Žofín konala 26. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Mezi hlavní programové body patřila volba nového Prezidia. 496 daňových poradců, kteří disponovali 1 009 hlasy, tak do nového Prezidia zvolilo 9 členů a 2 náhradníky.

Prezidium v období 2018 – 2021 bude pracovat ve složení:

Mgr. Michal Frankl; JUDr. Ing. Martin Kopecký; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal; Ing. Matěj Nešleha; Ing. Petra Pospíšilová; Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.; Ing. Jana Skálová, Ph.D.; Mgr. Ing. Petr Toman a Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA. V pozici náhradníků pak Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M. a Mgr. Edita Ševcovicová.

Prezidium si následně zvolilo svého prezidenta a viceprezidenta. Pozici viceprezidenta bude nově zastávat Mgr., Ing. Petr Toman.

Petra Pospíšilová v úvodu Valné hromady shrnula činnost Komory za poslední 3 roky a to zejména v oblasti legislativy. „Naše postavení povinného připomínkového místa pro předpisy v oblasti daní nám umožňuje včas připomínkovat připravovanou legislativu. Je čím dál více zřejmé, že k této oblasti je třeba přistupovat aktivně už v mnohem ranějším stádiu vzniku legislativních návrhů, na úrovni Evropské unie.“ Upozornila i na úspěšnost Komory v oblasti prosazování koncepčních připomínek, jako je například možnost odpisovat technické zhodnocení podnájemcem, případně možnost prodloužit dobu odpisování nehmotného majetku. „Velký význam má také naše účast v dalších stádiích legislativního procesu, tedy nejen v rámci Legislativní rady vlády, ale i při projednávání v rámci zákonodárných sborů, kterého jsme se aktivně účastnili. Díky tomu se nám podařilo zamezit snahám o omezování mlčenlivosti u daňových poradců, kterou chápeme jako základní právo občana na nezávislé zastupování v daňovém či soudním řízení.“  

Mezi hlavní aktivity Komory patří hájení zájmů daňových poradců, ale i veřejnosti v oblasti zdaňování, zejména pak snaha o to, aby byly daňové zákony srozumitelné a daňový systém pochopitelný a předvídatelný.

 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR
T: 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz  

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
T: 602 501 092
E: neuzil@kdpcr.cz                      

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR,
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

 

Aktuálně