Aktuální články: Legislativní novinky – Přepravní služby – Přechod na hospodářský rok

Datum vydání: 21. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Všem našim předplatitelům verze DAUC a DAUC EXPERT nabízíme nejnovější pohled na legislativní vývoj daňových zákonů, dále shrnujeme DPH pravidla přepravních služeb, daňové řešení přechodu na hospodářský rok a nakonec vybrané případy placení zdravotního pojištění zaměstnavatelem.

Články jsou součástí Účetnictví v praxi č. 11/2018 a naleznete je také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Legislativní novinky k 31. 10. 2018 (Ing. Milena Drábová)
Článek informuje o vývoji ve schvalování tzv. daňového balíčku, dále o dalších chystaných změnách u DPH a nakonec upozorňuje na důležitý judikát Nejvyššího správního soudu.

Přepravní služby podle zákona o DPH (Mgr. Ing. Alena Dugová)
Tento článek se zabývá obecnými pravidly, ale i specifiky pro služby v oblasti přepravy, která jsou obsažena v současném zákoně o dani z přidané hodnoty hned v několika ustanoveních. Článek je především zaměřen na praktické případy k problematice uplatnění DPH u přepravních služeb s odkazem na příslušné zákonné ustanovení či další legislativní zdroje.

Rozdíly daňového řešení fyzické osoby v případě účetního období – kalendářní a hospodářský rok (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím příspěvku se zaměříme na daňové řešení přechodu poplatníka daně z příjmů fyzických osob na účtování v hospodářském roce. Budeme se zabývat vymezením subjektů, které mohou uplatnit hospodářský rok, závěry Koordinačních výborů zabývajících se touto problematikou a zásadami uplatnění hospodářského roku u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Zdravotní pojištění – zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem (Ing. Antonín Daněk)
Na základě řešení případů z praxe se v následujícím textu formou příkladů zaměříme na analýzu různých situací, týkajících se placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem v právních podmínkách roku 2018.

Aktuálně