Sněm auditorů – Prezidentkou Komory auditorů ČR opět zvolena Irena Liškařová (tisková zpráva)

Datum vydání: 22. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

V úterý 20. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVI. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Sněm také volil polovinu členů výkonného výboru a všechny členy dozorčí a kárné komise.

Členové výkonného výboru ze svého středu zvolili opětovně prezidentkou Irenu Liškařovou, již potřetí za sebou. Znovu zvoleni do stejné pozice byli také první viceprezident Jiří Pelák a viceprezident Pavel Kulhavý

Den před konáním sněmu komora oslavila 25. výročí svého vzniku. Během těchto 25 let prošla auditorská profese řadou zásadních změn. Byly to tři zákony o auditorech a více než deset nepřímých novel, které reagovaly na významné změny v českém podnikatelském prostředí i ve světové ekonomice. To se následně odrazilo v regulaci profese a její kontrole.

Komora auditorů se již v následujícím roce po svém vzniku v roce 1993 stala řádným a aktivním členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a od roku 1996 je členem Federace evropských účetních, dnes Accountancy Europe. Společně s Komorou daňových poradců ČR, Svazem účetních ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, zastoupenou Fakultou financí a účetnictví, je Komora auditorů jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady.

Počet auditorů evidovaných komorou se zvýšil z 595 auditorů v roce 1993 na dnešních 1203, počet auditorských společností z 59 na současných 357 a počet asistentů auditora ze 128 na nynějších 729. Auditorské společnosti přitom zaměstnávají 60 % z celkového počtu auditorů a prakticky všechny registrované asistenty auditora. Za dobu své existence komora proškolila v rámci systému průběžného vzdělávání zhruba 81 700 účastníků na téměř 1900 odborných akcích. Rejstřík auditorů je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese. Byla založena v roce 1993 a její působnost je dnes upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři zapsaní do rejstříku auditorů vedeného komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb a zajišťuje podmínky pro provádění kontrol kvality u auditorů, vydává profesní předpisy a auditorské standardy, vede rejstřík auditorů a pečuje o odbornou úroveň svých členů. Na činnost komory dohlíží Rada pro veřejný dohled nad auditem. Ta je rovněž odvolacím orgánem, který přezkoumává vnitřní předpisy a rozhodnutí komory.

 

Kontakt:
Komora auditorů ČR
tel.: 224 222 178
e-mail: kacr@kacr.cz
www.kacr.cz

Aktuálně