Aktuální příspěvky: Přeshraniční transakce na e-shopu – Daňová evidence v závěru roku – Silniční daň

Datum vydání: 23. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přečtěte si pravidla správného uplatňování DPH u přeshraničních transakcí na e-shopu, dále povinnosti poplatníků s daňovou evidencí v závěru roku a také povinnosti vztahující se k silniční dani se zaměřením na příspěvkové organizace.

Příspěvky z Daňové a hospodářské kartotéky jsou k dispozici také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

E-shop s mezinárodním přesahem – řádná registrace zákazníka a identifikace na straně dodavatele rozhoduje o správném uplatnění daně z přidané hodnoty (Ing. Vladimír Zdražil)
Podnikat prostřednictvím e-shopu bývá považováno za nejsnadnější vstup do oblasti obchodu. Samozřejmě nic není ideální a mnoho projektů e-commerce končí po pár měsících fungování. Následující řádky by měly oslovit ty z vás, kteří řeší fakturaci transakcí na e-shopu uzavřených do zahraničí. Fakturovat prodeje přes e-shop v tuzemsku je přeci jen o poznání jednodušší než za situace, kdy do hry vstupují zahraniční klienti nakupující přes plátce DPH registrovaného v tuzemsku.

Závěr roku v daňové evidenci (Ing. Helena Machová)
Poplatníci – fyzické osoby – kteří vedou daňovou evidenci (tj. nejsou ani účetními jednotkami ani neuplatňují paušální výdaje), mají na konci kalendářního roku určité povinnosti, které jim ukládá zákon o daních z příjmů. Nejedná se sice o „klasické“ uzávěrkové a závěrkové operace, které známe z účetnictví, nicméně jsou do jisté míry jejich zjednodušenou obdobou. V následujícím textu se tedy zaměřujeme na to, jak by měli poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, správně postupovat na konci roku (ev. na začátku roku následujícího).

GDPR a zaměstnanci – 2. část (Mgr. Marek Martinka)
Pokračování tématu povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům v rámci GDPR z pohledu principu zákonnosti a transparentnosti se konkrétněji věnuje některým situacím, k nimž v zaměstnání běžně dochází, a jakým způsobem je řešit.

Silniční daň u příspěvkových organizací (Ing. Zdeněk Morávek)
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2019 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2018. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu této daně s tím, že se zaměříme na specifika týkající se příspěvkových organizací.

Aktuálně