Nové články na DAUC.cz: Zvláštní režimy – Interpretace NÚR – Daňová kontrola

Datum vydání: 27. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám přehled pravidel pro uplatnění DPH u zvláštních režimů a objasňujeme také některé interpretace Národní účetní rady a jejich přínos pro správnou aplikaci účetních předpisů. Ve třetím příspěvku shrnujeme zásady daňové kontroly.

Příspěvky jsou součástí Účetnictví v praxi č. 11/2018 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Zvláštní režimy (Ing. Petr Vondraš)
Zákon o dani z přidané hodnoty obsahuje několik ustanovení týkajících se zvláštních režimů. Nejčastěji se s nimi setkáme u obchodníků s použitým zbožím, konkrétně u prodejců ojetých aut, a pak u cestovních kanceláří, na které se vztahuje zvláštní režim pro cestovní služby. A v čem ona zvláštnost těchto režimů spočívá? Na rozdíl od běžného zdanění úplaty se u těchto nejčastějších zvláštních režimů zdaňuje jen přirážka poskytovatele – více se dočtete v našem příspěvku.

Interpretace Národní účetní rady č. 31 až 37 (Ing. Martin Děrgel)
Účetní předpisy jsou na rozdíl od daňových již poměrně liberální a ani při zohlednění podpůrných Českých účetních standardů rozhodně nevedou účetní „za ručičku jedinou možnou úzkou pěšinkou“, ale často umožňují více variantních postupů, nebo některé dílčí účetní problémy vůbec neřeší. Pomůckou mohou být interpretace Národní účetní rady, některé z nich blíže objasňuje následující článek.

Daňová kontrola (Ing. Jiří Vychopeň)
Daňová kontrola je postupem při správě daní, pomocí něhož má správce daně právo kdykoliv v průběhu prekluzivní lhůty prověřit ve vymezeném rozsahu splnění daňových povinností fyzických a právnických osob, okolnosti rozhodné pro stanovení daně a rovněž také tvrzení daňových subjektů. Podrobnosti naleznete v našem příspěvku.

Aktuálně