Zvýšení minimální mzdy na rok 2019

Datum vydání: 29. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dne 20. 11. 2018 vláda nařízením zvýšila minimální mzdu na rok 2019 na 13 350 Kč z původních 12 200 Kč pro rok 2018, přičemž navýšení musí být ještě vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

Od výše minimální mzdy je odvozováno několik důležitých daňových údajů (a kromě nich také výše platby pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů):

  • maximální výše slevy za umístění dítěte (§ 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – „ZDP“) za rok 2019 ve výši minimální mzdy (tj. 13 350 Kč);
  • podmínka pro nárok na daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c ZDP) za rok 2019 ve výši šestinásobku minimální mzdy (tj. 80 100 Kč);
  • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus (§ 35d ZDP) za rok 2019 ve výši poloviny minimální mzdy (tj. 6 675 Kč);
  • osvobození pravidelně vyplácených důchodů do výše 36násobku minimální mzdy ročně [§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP], tj. 480 600 Kč.

 Pro účely ZDP platí minimální mzda účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

 

 

Aktuálně