Nejnověji na DAUC.cz: Nepeněžní příjmy – Silniční daň – Judikatura

Datum vydání: 4. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Aktuálně pro naše předplatitele publikujeme články, v nichž rozebíráme problematiku bezúplatných příjmů, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů, připomínáme také nadcházející povinnosti na dani silniční a ve výběru z judikatury se zaměřujeme na téma podmínky „věděl nebo vědět mohl“.

Příspěvky z nedávno rozeslaného Daně a právo v praxi č. 11/2018 najdete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY. Připomínáme také, že máte k dispozici náš archiv s PDF časopisu.

Zdanění bezúplatných příjmů (Ing. Martin Děrgel)
Se zdaňováním bezúplatných příjmů v praxi bývají spojeny tři hlavní problémy. Prvním je, že si často ani neuvědomíme, že takový příjem vznikl, zvláště má-li nepeněžní formu. Druhá potíž nastává s pokusem o ocenění nepeněžních bezúplatných příjmů. A třetí neznámou bývá nejistota ohledně toho, co lze uplatnit jako související daňový výdaj. Těmto starostem daňové právo čelí často tím nejjednodušším způsobem – osvobozuje bezúplatné příjmy od daně. Dnes se však podáváme na smutnější alternativu, kdy bezúplatný příjem podléhá dani z příjmů, od níž není osvobozen, a proto vzniká povinnost tento příjem zdanit.

Podíly v obchodních korporacích (Milan Mareš, Jan Vaculík)
Obchodní korporace definuje zákon o obchodních korporacích jako souhrn obchodních společností a družstev. Obchodními společnostmi jsou osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Podíl obecně představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. V příspěvku jsou popsány podíly v osobních a kapitálových společnostech a jejich daňové a účetní souvislosti.

Daň silniční v roce 2018: Daňové přiznání a další informace (Mgr. Václav Pikal)
Pro rok 2018 sice nenastaly v oblasti zákona o dani silniční žádné změny, lhůta pro podání daňového přiznání, výše daňové povinnosti i osoba poplatníka zůstaly ve srovnání s loňským rokem nezměněny a beze změny zůstal i tiskopis pro podání daňového přiznání, nicméně v našem článku přesto shrnujeme bližší informace týkající se podávání daňového přiznání a také základní informace důležité pro správné stanovení daně, i některé aktuální případy z praxe. Nechybí ani příklad vyplněného daňového přiznání.

Výběr z judikatury na téma „Věděl nebo vědět mohl“ (Ing. Zdeněk Burda)
V posledních letech neutuchají spory o přiznání nároku na odpočet DPH v případě, že obchodní partner – plátce nepřiznal či neodvedl DPH na výstupu. Výběru z judikatury správních soudů je věnován dnešní příspěvek. Pozornost věnujeme zejména § 109 zákona o dani z přidané hodnoty.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně