Nejnovější prosincové příspěvky pro naše předplatitele

Datum vydání: 13. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Uveřejňujeme pro vás nové články – tentokrát na téma zdanění příjmu z prodeje bytu, dále se věnujeme procesnímu institutu výzvy správce daně k podání dodatečného daňového tvrzení. Publikujeme také několik komentářů k aktuálním judikátům.

Příspěvky z prosincového vydání Daně a právo v praxi jsou součástí naší sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Kdy je příjem z prodeje bytu osvobozen a kdy podléhá zdanění daní z příjmů (Ing. Ivan Macháček)
V článku se budeme věnovat podmínkám pro osvobození příjmů z prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku dle jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ukážeme si, k jakým změnám došlo zákonem č. 170/2017 Sb. Pozornost zaměříme i na oblast přijatého odstupného za uvolnění bytu nebo jednotky.

Bydliště jako počátek a konec pracovní cesty (JUDr. Marie Salačová)
Je z právního hlediska možné uvést při vyslání zaměstnance na pracovní cestu jako počátek a konec cesty místo bydliště? Odpověď na tuto otázku naleznete v našem příspěvku.

Výzva k podání dodatečného daňového tvrzení (Ing. Jan Matějka)
Výzva správce daně k podání dodatečného daňového tvrzení je procesním institutem, zakotveným v § 145 odst. 2 daňového řádu. Tento příspěvek se zabývá zejména podmínkami pro vydání výzvy. Podmínky pro vydání výzvy přitom vycházejí ze základního předpokladu, že vydání výzvy má přednost před zahájením daňové kontroly nebo před nařízením obnovy řízení.

Aktuální judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)

Aktuálně