Novela ZDPH týkající se sazeb u jízdného ve veřejné dopravě míří do Senátu

Datum vydání: 12. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Poslanci projednávali ve 3. čtení dne 5. 12. 2018 návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („Novela“). Poslanci schválili návrh Novely a zaslali jej do Senátu.

Vláda vyjádřila dne 4. 4. 2018 nesouhlasné stanovisko k návrhu Novely, přičemž rozpočtový výbor podal k tomuto návrhu Novely pozměňovací návrhy, které poslanci schválili společně s návrhem Novely.

Návrh Novely se týká přesunu sazby daně z přidané hodnoty u jízdného ve veřejné dopravě. V současné době nalezneme jízdné ve veřejné dopravě zařazené v první snížené sazbě DPH (15 %). Novela navrhuje přesunout jízdné ve veřejné dopravě do druhé snížené sazby DPH (10 %).

Podle názoru předkladatelů se v tomto případě jedná o vhodné řešení, které je ve veřejném zájmu s ohledem na využívání a rozvoji veřejné dopravy. Vysoká sazba DPH navyšuje cenu jízdného a působí demotivačně vůči cestujícím.

Podle názoru předkladatelů mohou dopravci využít uspořené prostředky ve prospěch rozvoje veřejné dopravy nebo na navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě, kterých je v České republice nedostatek.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně