První ročník soutěže pověřenec pro ochranu osobních údajů roku

Datum vydání: 13. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje první ročník soutěže pověřenec roku, které se mohou zúčastnit všichni pověřenci pro ochranu údajů jmenovaní podle GDPR!

Spolek pro ochranu osobních údajů je sdružením profesionálů zabývajících se zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě a veřejné správě. Jako takový si klade za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o problematice zpracování osobních údajů a ochraně soukromí a propagaci činnosti osob, které se touto tematikou v praxi zabývají.

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), které v uplynulých měsících vzbudilo tolik pozornosti, pro řadu subjektů zavádí povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten má přispívat k zajištění souladu činnosti dané organizace s právními požadavky pro zpracování osobních údajů, k transparentnosti zpracování, má sloužit jako kontaktní bod pro osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, i pro dozorový úřad.

Institut pověřence pro ochranu osobních údajů je v českém právu i praxi novinkou. Aby Spolek podpořil osoby, které tuto funkci nově zastávají, a naznačil i příklady dobré praxe, jak má být funkce pověřence vykonávána, vyhlašuje první ročník soutěže pověřenec pro ochranu osobních údajů roku.

Nominována může být každá fyzická či právnická osoba, která od 25. 5. 2018 do 31. 12. 2018 vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru.

Pověřence může nominovat kdokoliv prostřednictvím formuláře dostupného na www.dporoku.cz.

Odborná porota složená ze členů Spolku a dalších zástupců odborné veřejnosti poté vybere tři nejlepší a následně celkového vítěze. Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne na začátku roku 2019 (datum a místo konání budou upřesněny).

Wolters Kluwer ČR je partnerem soutěže.

Aktuálně