Přečtěte si aktuální články na téma daňové přiznání 2018!

Datum vydání: 14. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Našim uživatelům s licencí EXPERT přinášíme aktuální příspěvky týkající se daňového přiznání fyzických osob 2018 a tiskopisů pro závislou činnost 2018 a 2019, které zpracovali renomovaní autoři z finanční správy. Můžete si tak včas ověřit, zda máte všechny potřebné informace k přípravě podkladů.

Příspěvky z Finančního, daňového a účetního bulletinu č. 4/2018 jsou součástí naší sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 (Ing. Eva Sedláková)
Článek shrnuje informace důležité při přípravě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, upozorňuje na změny u několika parametrů, jako je výše paušálních výdajů, uplatnění slev na dani, daňového zvýhodnění na první dítě a daňového bonusu, údaje navazující na novou minimální mzdu a průměrnou mzdu. Příspěvek proto přináší aktuální příklady a shrnuje povinnosti související s podáváním daňového přiznání fyzických osob.

Novely zákona o daních z příjmů přijaté v roce 2018 Stav k 31. 10. 2018 (Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.)
Rok 2018 ve srovnání s rokem 2017 není až tak bohatý na novely zákona o daních z příjmů. Tato legislativní zdrženlivost poskytuje prostor pro absorpci řady změn, které se v posledních letech do zákona o daních z příjmů zapracovaly. Oproti předchozím příspěvkům, ve kterých jsme se soustředili na představení novel zákona o daních z příjmů ve vazbě na daň z příjmů fyzických osob, se tentokrát zaměřujeme na novely zákona o daních z příjmů obecně. Příspěvek je tedy pro přehlednost zaměřen pouze na ty novely zákona o daních z příjmů, které již byly schváleny a byly publikovány ve Sbírce zákonů.

Oprava základu daně a připravované změny (Ing. Václav Benda)
V následujícím článku jsou nejprve stručně vysvětlena základní aktuálně platná pravidla pro stanovení základu daně, na něž navazují podmínky, za nichž se provádí podle aktuálně platného znění zákona o DPH oprava základu daně. V textu je upozorněno na nejvýznamnější navrhované změny v této oblasti navrhovanou novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopisy pro zdaňovací období roku 2018 a pro zdaňovací období roku 2019 (Jana Šmídová)
Článek přináší nejzásadnější informace, které se týkají daňových tiskopisů pro závislou činnost, včetně vzorových příkladů.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně