Aktuální příspěvky: Účetní závěrka – Převodní ceny – Zákaz zneužití práva

Datum vydání: 2. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V rámci expertní verze mají naši předplatitelé nově k dispozici články, které připomenou pravidla převodních cen, dále poskytují tipy pro správné sestavení účetní závěrky, a v několika praktických odpovědích na čtenářské dotazy přináší řešení DPH problematiky.

Články z Finančního, daňového a účetního bulletinu č.4/2018 jsou součástí naší sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Zákaz zneužití práva v daňovém řádu – poznámky k budoucí aplikaci (Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička, Mgr. Petra Šmirausová)
Článek se věnuje klíčovým otázkám pravidelně se objevujícím v rámci odborných diskuzí v souvislosti s navrhovaným zakotvením zákazu zneužití práva v oblasti daní do daňového řádu, a to jako jedné ze základních zásad správy daní. Při zohlednění záměru předkladatele novely daňového řádu a vyjádření zástupců odborné veřejnosti k navrhovanému zakotvení této zásady je cílem článku představit některé z budoucích možných výkladových a aplikačních přístupů k institutu zákazu zneužití práva v oblasti daní.

Účetní závěrka podnikatelů – víte, jak na ni v roce 2018? (Ing. Pavla Strakošová)
Kalendářní rok 2018 již uplynul a právě nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy jim začnou starosti se sestavováním účetní závěrky. V tomto článku vám chceme poskytnout tipy a rady, na co si dávat pozor, na co nezapomenout, co mít na paměti. Následující řádky vycházejí jednak z novely účetní vyhlášky a také z nejčastějších dotazů v oblasti účetní závěrky.

Úvod do převodních cen (Ing. Vítězslav Kapoun)
Proč bylo, a stále je, téma převodních cen pro státy tak důležité? Tím důvodem je skutečnost, že každá země má více či méně odlišné daňové systémy, poskytuje rozdílné daňové úlevy (např. sleva na dani pro poplatníky s příslibem investiční pobídky v ČR, různé zvýhodněné režimy pro nehmotný majetek, či holdingové společnosti apod.), má jinak dojednané mezinárodní smlouvy a v neposlední řadě má rozdílnou sazbu daně (zejména tu efektivní). Pak jsou tu ale také rozdíly ve zdanění práce a obecně v ceně práce, rozdíly v právní jistotě a další nedaňové aspekty, které rozhodují o tom, zda je v dané zemi výhodnější zřídit výrobní společnost, holdingovou společnost, nebo třeba jen právního (nikoliv ekonomického) držitele práv k nehmotnému majetku. Podle všech těchto kritérií nadnárodní korporace vytvářejí své struktury, protože jejich naprosto logickým cílem je maximalizace zisku, které lze mimo jiné dosáhnout minimalizací nákladů. A daň není nic jiného než náklad, který je třeba minimalizovat, v souladu s mezinárodními smlouvami a mezinárodními pravidly. Podrobněji se těmito pravidly zabývá následující příspěvek.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně