Změna sazby základní náhrady, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Datum vydání: 7. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 333/2018 Sb., ze dne 19. prosince 2018, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

VYHLÁŠKA č. 333/2018 Sb.

 

ze dne 19. prosince 2018

 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhradMinisterstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel


Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)  jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b)  osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.
Stravné

§ 2


Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)  82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 3


Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)  82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 4

Průměrná cena pohonných hmot


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)  33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)  37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)  33,60 Kč u motorové nafty.
§ 5


Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r. (Sbírka předpisů ČR, www.sbirka.com, 2019. © shutterstock.com)

Aktuálně