Aktuálně na DAUC.cz: Novela daně z příjmů právnických osob 2019 a další příspěvky

Datum vydání: 8. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších článcích pro naše předplatitele přinášíme aktuální přehled změn v oblasti daně z příjmů právnických osob, které se chystají v tzv. daňovém balíčku. Informujeme také o novinkách v oblasti DPH a připomínáme blížící se termín daně z nemovitostí.

Příspěvky budou součástí prvního letošního vydání časopisu Daně a právo v praxi, který bude rozesílán ve druhé polovině ledna. Naši předplatitelé licencí DAUC a DAUC EXPERT však mají články k dispozici již nyní v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Novela daně z příjmů právnických osob s účinností od roku 2019 (Ing. Martin Bureš)
Většinu z nás čekají od roku 2019 poměrně významné daňové změny. Vyplývá to alespoň z návrhu novely daňových zákonů, která v současné době dorazila do Senátu. Podle této novely má dojít k zásadní úpravě konceptu zdanění právnických osob v souvislosti s novými pravidly směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) a do daňového řádu zákonodárci zavádí obecné pravidlo proti zneužití práva. Nicméně tradičně nás čekají také změny, které sice nejsou součástí uvedené směrnice, leč jsou tak prezentovány. Podrobnosti čtěte v našem příspěvku.

Daň z přidané hodnoty při dodání zboží s časovou prodlevou (Ing. Martin Děrgel)
Jednou z podmínek osvobození od DPH při dodání zboží je, že dodávané (prodávané) zboží je přepraveno z Česka pryč – do jiného státu EU nebo do třetí země. V českých ani unijních předpisech o DPH se ale nedočteme, jestli je podmínka přepravy zboží nějak časově omezena. Rozborem této a související problematiky se zabývá náš příspěvek.

Přeshraniční dodání zboží v rámci EU ve vztahu k podmínkám těchto obchodů (Ing. Pavel Běhounek)
Tento článek se zabývá následujícími podmínkami dodání zboží do jiného členského státu:

  • daňové identifikační číslo kupujícího,
  • dodání zboží v režimu „call-off stock“ a
  • podmínky přepravy.

Uvedených oblastí se totiž týkají změny, které byly přijaty v závěru roku 2018. V příspěvku objasňujeme, od kdy se nová pravidla začnou používat, a uvádíme i několik konkrétních příkladů.

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019 (Ing. Antonín Daněk)
Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2019 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, jež mají přímý vliv na placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou: a) zaměstnavatelé (za zaměstnance), b) samoplátci, tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, c) stát, platící pojistné zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. Změnám se věnujeme v následujícím příspěvku.

Daň z nemovitých věcí v roce 2019 (Dr. Jindřich Klestil)
Blíží se 31. 1. 2019, termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019. Přestože u této daně nedochází oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám, chceme při této příležitosti připomenout povinnosti poplatníků daně a upřesnit či doplnit některé již dříve publikované informace - podrobnosti v našem článku.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně