Nové články na DAUC.cz: Připomínáme přiznání k dani silniční a změny v sociálním pojištění

Datum vydání: 14. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Našim předplatitelům s expertním přístupem publikujeme článek připomínající povinnosti na dani silniční a také změny v důsledku novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Příspěvky spolu s několika praktickými odpověďmi na čtenářské dotazy z Finančního, daňového a účetního bulletinu č. 4/2018 naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2018 (JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM)
Přestože v letošním roce nebyla přijata žádná legislativní změna zákona o dani silniční, pojďme se společně v krátkosti poohlédnout po všem důležitém, čemu věnovat pozornost při vyplňování daňového přiznání k této dani, neboť termín pro jeho podání i zaplacení této daně, resp. doplacení případného rozdílu mezi výší již zaplacených záloh a konečnou výší daňové povinnosti k této dani, se opět, jako již tradičně každý rok, blíží.

Změny v sociálním pojištění OSVČ (Ing. Marta Ženíšková)
Od 1. 1. 2019 dochází k významným změnám v placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a v placení pojistného na nemocenské pojištění osobami samostatně výdělečně činnými. Tyto změny jsou obsaženy v zákoně č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zároveň se valorizují hranice, jejichž výše se odvozuje od průměrné mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku, tj. hranice pro účast na nemocenském pojištění, pro odvod záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Zvyšuje se minimální pojistné na nemocenské pojištění. Bližší informace o změnách přináší následující článek.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně