Návrh novelizace daňového řádu – prodloužení lhůty daňového přiznání

Datum vydání: 15. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Začátkem ledna byl Vládě předložen poslanecký návrh novelizace daňového řádu, který by měl prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání v případě, že bude podáno elektronicky. Vláda má na vyjádření 30 dnů.

Skupina poslanců v čele s Tomášem Martínkem předložila Poslanecké sněmovně 7. 1. 2019 návrh novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „Novela“), přičemž navrhla, aby s Novelou Sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení. Návrh byl zaslán vládě k vyjádření dne 9. 1. 2019.

Návrh Novely se týká zejména prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o 1 měsíc (tj. na 4 měsíce po skončení zdaňovacího období), pokud poplatník podá daňové přiznání elektronicky a zároveň ho nepodal ve standardní lhůtě (tj. do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období).

Předkladatelé podali návrh Novely, neboť v České republice je v současné době jedna z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání v rámci Evropské unie. Z tohoto důvodu má mnoho daňových poplatníků problém v takto krátkém intervalu zkompletovat všechny doklady potřebné pro vyplnění svého daňového přiznání (např. potvrzení od více zaměstnavatelů včetně zahraničních, kde platí jiné lhůty, potvrzení pro využití slev na dani nebo daňových zvýhodnění...).

Návrh Novely by také mohl pomoci odvrátit nízkou míru elektronicky podaných daňových přiznání. Vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně, a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet. Hlavní výhodou elektronického daňového přiznání je minimalizace chyb spojených s manuálním vyplňováním a kontrolou, umožnění lepší komunikace se správcem daně nebo jednodušší sledování stavu zpracování. Elektronické podávání daňových přiznání umožňuje zrychlení celého procesu a dále snížení administrativních nákladů a zjednodušení archivace.

Návrh Novely tedy přináší občanům pozitivní motivaci pro větší využití elektronických daňových přiznání, přičemž zároveň nepřináší žádná negativa pro stávající daňové poplatníky, kteří nechtějí využít možnosti elektronického podání daňových přiznání.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

 

Aktuálně