Čtěte na DAUC.cz: Doprava a DPH – Nová úprava distribuce pojištění – Novela insolvenčního zákona

Datum vydání: 16. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Uživatelům s verzí DAUC a EXPERT přinášíme nové příspěvky, které objasňují pravidla DPH u dopravy a souvisejících služeb a také daňové souvislosti náborových a motivačních příspěvků novým zaměstnancům. Informujeme rovněž o dvou novelách a aktuální judikatuře.

Články z lednového Daně a právo v praxi naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Doprava, služby spojené s dovozem, vývozem a DPH (Tomáš Jirásek)
Doprava představuje v oblasti daně z přidané hodnoty významný prvek ovlivňující místo plnění při dodání zboží, dovozu zboží a vývozu zboží, ale i při poskytnutí některých druhů služeb. Samotný zákon o dani z přidané hodnoty hovoří terminologicky o „přepravě“, přičemž přepravu lze chápat jako přemístění zboží či osob z jednoho místa na druhé, popřípadě na jakékoliv další místo za použití dopravního prostředku. Tímto dopravním prostředkem může být nákladní i osobní automobil, vlak, letadlo, autobus a jiné. Více o DPH v dopravě naleznete v našem článku.

Rozdíly ve zdanění motivačního a náborového příspěvku (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím příspěvku se zabýváme otázkou podpory získávání nových pracovníků, a to především z hlediska daňového řešení dle zákona o daních z příjmů. Jedná se o dvě varianty: a) poskytnutí motivačního příspěvku žákům a studentům s cílem, aby se připravovali studiem k nástupu do pracovního poměru k dotyčnému zaměstnavateli, b) poskytnutí náborového příspěvku zaměstnavatelem v rámci získávání nových pracovníků.

Nová úprava distribuce pojištění (JUDr. Vlasta Víghová)
Dne 1. 12. 2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Tímto zákonem je nahrazován dosavadní zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, a do českého právního řádu je implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. 1. 2016 o distribuci pojištění (tzv. IDD směrnice). Náš příspěvek informuje o nové právní úpravě.

Osud novely insolvenčního zákona ke konci roku 2018 (JUDr. Vladislava Dokoupilová)
V polovině roku 2017 představil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán výrazné změny v oblasti insolvenčního zákona. Pro jeho návrh se ujal výraz „dluhová amnestie“ a vyvolal u řady odborníků i široké veřejnosti velké rozpaky. Podle důvodové zprávy bylo smyslem navrhované novely vytvořit podmínky pro razantní snížení celkového nespláceného dluhu v české společnosti. Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 26. 10. 2018 schválila rok diskutovanou a pozměňovanou novelu (sněmovní tisk č. 71). O aktuálním vývoji novely informujeme v následujícím článku.

Nad judikaturou týkající se zdanění podnikání fyzických osob (Ing. Zdeněk Burda)
V dnešním výběru z judikatury správních soudů se budeme věnovat dani z příjmů fyzických osob a převážně pak příjmům spadajícím pod příjmy ze živností a pronájmu.

Aktuálně