Čtěte na DAUC.cz: Změny v oblasti daní, účetnictví a mezd od 1. 1. 2019

Datum vydání: 22. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Všem předplatitelům se základní a expertní licencí uveřejňujeme příspěvky s aktuálním přehledem změn v oblasti daní, účetnictví a mezd k 1. 1. 2019. Publikujeme rovněž praktický článek, v němž si ověříte svůj postup při uplatňování paušálního výdaje na dopravu v daňovém přiznání.

Články z časopisu Účetnictví v praxi č. 1/2019 jsou opět k dispozici sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Paušální výdaj na dopravu v daňovém přiznání za rok 2018 a v roce 2019 (Ing. Ivan Macháček)
V souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018 si v článku uvedeme možnosti využití paušálních výdajů na dopravu k optimalizaci daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v zákonu o daních z příjmů nedochází k žádné změně v této oblasti pro rok 2019, lze níže uvedené uplatnit i v rámci zdaňovacího období 2019 (pouze je nutno pro optimalizační úvahy vycházet z vyhlášky MPSV č. 333/2018 Sb., stanovící pro rok 2019 výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované PHM).

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2019 (Ing. Miroslav Bulla)
Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2019 oproti roku 2018 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2019 (Ing. Pavel Běhounek)
Největší změny pro rok 2019 přinese tzv. daňový balíček 2019, který však nebyl přijat do konce loňského roku a uplatní se až v průběhu roku 2019 po dokončení legislativního procesu. To však neznamená, že by se od začátku letošního roku neuplatnily žádné změny. Daňovým, popř. dalším souvisejícím změnám od 1. 1. 2019 je věnován tento článek.

Legislativní novinky k 6. 1. 2019 (Ing. Jan Brantl)
Rok 2018 uplynul jako voda a my vás vítáme u prvních letošních legislativních novinek, které vám budeme stejně jako v minulých letech každý měsíc přinášet. Tentokrát zmiňujeme aktuální situaci ohledně daňového balíčku a dále několik dílčích novel zákona o daních z příjmů a zákona o DPH z přelomu roku.

Aktuálně