Přehledně na DAUC.cz: Nejdůležitější údaje, sazby a výpočty pro rok 2019

Datum vydání: 24. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V expertní licenci nyní publikujeme další článek na téma změny od 1. 1. 2019. Dále se zabýváme nehmotnými výsledky vývoje coby důležitou rozvahovou položkou a objasňujeme daňová pravidla tzv. e-commerce.

Články z časopisu Daňová a hospodářská kartotéka 1–2/2019 jsou opět k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2019 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní (Ing. Miroslav Bulla, Ing. Martin Děrgel)
Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků.

Nehmotné výsledky vývoje (Ing. Zdenka Cardová)
Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční. Nehmotné výsledky vývoje jsou první položkou v rámci „Dlouhodobého nehmotného majetku“ v rozvaze. V příspěvku se podíváme na jednotlivé položky „Dlouhodobého nehmotného majetku“ tak, jak se vykazují v rozvaze v plném rozsahu za běžné účetní období.

E-commerce rules – EU zapracovává do DPH pravidla e-commerce a postupně upravuje dodání zboží a poskytnutí služeb tzv. na dálku (Ing. Vladimír Zdražil)
Ne nadarmo platí rčení, že moderní technologie předbíhají legislativu. Ta daňová (legislativa) není výjimkou. Moderní technologie opřené o nejrozmanitější využití internetu a na něm postavených aplikacích v nejrůznější podobě mění po desetiletí či možná i staletí zavedená pravidla mezi dodavatelem a odběratelem. Blíže se na ně podíváme v našem příspěvku.

Aktuálně