Nové články z oblasti neziskového sektoru

Datum vydání: 25. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Všichni předplatitelé verze DAUC UNES mají nyní k dispozici lednové články z časopisu UNES, v nichž se věnujeme novinkám pro rok 2019, ale i pokračováním několika praktických témat z minulého měsíce.

Články z časopisu UNES (Účetnictví neziskového sektoru) č. 1/2019 jsou opět k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Legislativní změny na konci roku a výhled do roku 2019 (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku navazujeme na minulý článek rekapitulující změny právních předpisů v roce 2018 a věnujeme se změnám do konce roku 2018. Stručně zmíníme i výhled změn do roku 2019.

Některé daňové souvislosti svěřenských fondů (Ing. Martin Bureš)
Už od nepaměti lidé ochraňují svůj majetek. Právě k těmto účelům sloužily v minulosti zejména svěřenské fondy. Nicméně následný vývoj a zejména anglosaská judikatura ukázaly, že svěřenské fondy se dají použít i na další účely. Svůj původní účel už dávno překonaly. Podrobnější informace přináší následující příspěvek.

Regulace realitní činnosti: návrh zákona stále čeká na předložení Poslanecké sněmovně (Mgr. Akbulat Kadiev)
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dlouho očekávaný návrh zákona o realitním zprostředkování, který má regulovat činnost realitních makléřů. Jde o vyústění několikaletých snah ministerstva o regulaci realitního podnikání, které reagují na výzvy zejména z řad představitelů realitního trhu. Věcný záměr zákona, kterým má být regulována činnost realitních zprostředkovatelů, byl schválen vládou již na počátku roku 2016. Příprava návrhu se protáhla v důsledku některých výtek ze strany Legislativní rady vlády a rovněž změny vlády v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny. Tento článek pojednává o důvodech zamýšlené regulace realitního trhu a hlavních změnách, které návrh, v případě jeho schválení, přinese.

Rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací (JUDr. Václav Dobrozemský)
Následující příspěvek přináší souhrn významných rozhodnutí z rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací. Jedná se o problematiku vztahující se k právní úpravě spolků, nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

Zdravotní pojištění a neziskový sektor v roce 2019 (Ing. Antonín Daněk)
Zaměstnavatelé ve sféře neziskového sektoru představují ve zdravotním pojištění velmi důležitou a poměrně početnou skupinu plátců pojistného, přičemž podmínky pro placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností doznaly i k datu 1. 1. 2019 určitých změn. Kdy například vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání u dohody o pracovní činnosti a ve kterých případech neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné? Odpovědi přináší náš článek.

Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly – 2. část (Mgr. et Mgr. Martina Smetanová)
V následujícím příspěvku přinášíme dokončení první části článku. V tomto pokračování se budeme dále věnovat činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), zaměříme se mj. na kontrolu kvality u auditorů a auditorských společností.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně