Nové články na DAUC.cz

Datum vydání: 29. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Našim předplatitelům licence DAUC a EXPERT uveřejňujeme nejnovější příspěvky, ve kterých objasňujeme specifika DPH u letecké přepravy osob a také vám ukážeme, jak lze v praxi využít některé interpretace Národní účetní rady.

Články z časopisu Účetnictví v praxi č. 1/2019 jsou opět k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Specifika DPH u osobní letecké přepravy z pohledu letecké společnosti (Bc. Zuzana Bartůšková)
Provozování osobní letecké přepravy leteckými společnostmi má z pohledu daně z přidané hodnoty několik specifik jako například stanovení místa plnění nebo povinnosti přiznat uskutečnění plnění, proto se s nimi v článku blíže seznámíme.

Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty Soudního dvora (Ing. Petr Vondraš)
V období od dubna do konce září vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) k dani z přidané hodnoty jen jednu Informaci. Bohatší byl tento půlrok na uzavřené koordinační výbory, které byly k DPH celkem čtyři. Velký výběr byl již tradičně mezi judikáty Soudního dvora Evropské unie. Těch byly za dané období uzavřeny necelé dvě desítky. Se všemi důležitými informace seznamuje následující příspěvek.

Příklady využití Interpretací Národní účetní rady (Ing. Martin Děrgel)
Pro usnadnění využitelnosti metodických Interpretací Národní účetní rady obsahují některé z nich ilustrativní příklady, které se snaží názorně ukázat uplatnění těchto interpretací v praxi. Z doposud vydaných 37 interpretací však bohužel najdeme příklady pouze v devíti z nich. V našem prakticky pojatém příspěvku se zaměříme na příklady doprovázející zmíněných devět interpretací NÚR. Před samotným příkladem si pro připomenutí vždy ve stručnosti shrneme to hlavní z doporučeného řešení.

Aktuálně