Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019

Datum vydání: 1. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy ČR vyšla informace GFŘ k dotazům, zda se od účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty snížení sazby daně týká i dopravy osob visutými dráhami.

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty došlo s účinností od 1. 2. 2019 na základě poslaneckého návrhu k přeřazení osobní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel s výjimkou dopravy lyžařskými vleky z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a, a tím ke snížení sazby DPH u uvedených druhů dopravy z 15 na 10 %.

Vzhledem k dotazům, zda se od účinnosti novely zákona o DPH snížení sazby daně týká i dopravy osob visutými dráhami, vydalo GFŘ následující informaci.

Informaci GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019 naleznete zde >>

 

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2019. © shutterstock.com)

Aktuálně